Hoppa till innehåll
Media
Valtioneuvoston kanslia framsida

Regeringen godkände lagstiftningsplanen för slutet av valperioden 2019–2023

statsrådets kommunikationsavdelning
Utgivningsdatum 6.9.2022 17.18 | Publicerad på svenska 6.9.2022 kl. 17.29
Pressmeddelande 519/2022

Sanna Marins regering godkände den 6 september 2022 en preliminär plan över de regeringens propositioner och statsrådets redogörelser som ska lämnas till riksdagen under slutet av valperioden 2019–2023 (höstsessionen 2022). Planen innehåller 223 regeringspropositioner och 8 redogörelser.

Lagstiftningsplanen stöder planeringen av regeringens arbete och samordningen mellan regeringens och riksdagens tidsplaner. Den redogör för det centrala innehållet i de regeringspropositioner som ska lämnas till riksdagen och ger en uppskattning av tidpunkten för föredragning i statsrådet. Närmare information om enskilda projekt finns i statsrådets tjänst för projektinformation (statsrådets projektportal), som upprätthålls av ministerierna. Ministerierna svarar för att uppgifterna i projektportalen är korrekta och uppdaterade och för att hålla kontakt med riksdagens utskottssekretariat.

Lagstiftningsplanen publiceras också på statsrådets webbplats på adressen valtioneuvosto.fi/sv/lagstiftningsprogram. Efter att planen har godkänts kan endast nödvändiga ändringar göras i den.

Regeringens lagstiftningsplan för slutet av valperioden 2019–2023 (riksdagens höstsession 2022) (på finska)

Ytterligare information: Niilo Toivonen, statsministerns specialmedarbetare med ansvar för riksdagsärenden, tfn 050 491 5650