Hoppa till innehåll
Media
Valtioneuvoston kanslia framsida

Renoverings- och inredningsarbetena i statsministerns tjänstebostad Villa Bjälbo är färdiga

statsrådets kansli
Utgivningsdatum 15.7.2021 14.55 | Publicerad på svenska 15.7.2021 kl. 16.31
Pressmeddelande 443/2021
Villa Bjälbo

I Villa Bjälbo har gjorts inrednings- och underhållsarbeten. I privatbostaden har väggar målats om och vissa möbler har förnyats. Möblerna är i huvudsak finsk design och produktion. Planeringsarbetet har gjorts som tjänsteuppdrag.

Större reparationer utförs och möbler förnyas med cirka tjugo års mellanrum. Villa Bjälbo är en representationslokal och statsministerns tjänstebostad.

Villa Bjälbo har sanerats på 1950-, 1980- och 2000-talen. Området är skyddat både genom planläggning och genom förordningar. Byggnaderna och strandmurarna samt gårdsområdet bildar en historiskt och arkitektoniskt värdefull miljö. 

Den senaste omfattande renoveringen av Villa Bjälbo genomfördes 2003–2004. Kostnaderna för renoveringen uppgick till 2,4 miljoner euro. 

Åren 2020–2021 har de totala kostnaderna för köp av inredning till privatbostaden i Villa Bjälbo varit cirka 50 000 euro. Av denna summa utgör anskaffningar av konst cirka 10 000 euro. Kostnaderna för renoveringen av ytor uppgår till cirka 6 000 euro. 

Enligt 6 § i lagen om ministerarvoden (lagen om arvoden och ersättningar som betalas till medlemmar av statsrådet 1096/2006) ska statsministern ges en bostad i ett hus som tillhör staten och vars underhåll, uppvärmning och belysning samt inredning bekostas med statsmedel. Villa Bjälbos möbler och annat lösöre är statens egendom.

Ytterligare information: Juha Hovinen, byggnadsråd, statsrådets kansli, tfn 0295 160 403