Hoppa till innehåll
Media
Valtioneuvoston kanslia framsida

Resten av partistöden för 2019 beviljade

statsrådets kommunikationsavdelning
Utgivningsdatum 29.5.2019 12.23
Pressmeddelande 273/2019

Den 29 maj beviljade statsrådet partistöden för tiden 1.5–31.12.2019. Ålands andel inberäknat uppgår understöden till sammanlagt 19 657 883 euro.

Statsunderstöd beviljas för att stödja partiernas politiska verksamhet och deras informationsverksamhet och kommunikation. Understöden fördelas i proportion till det antal mandat partierna fått i riksdagsvalet. Partistöd har beviljats sedan 1967.

Partierna ska använda 5 procent av understödet för verksamhet i sina kretsorganisationer och en lika stor procentandel för kvinnors politiska verksamhet under 2019.

Det understöd som beviljats Ålands landskapsregering ska användas för understödjande av politisk verksamhet och informationsverksamhet i landskapet Åland.

Av partistöden för 2019 återstår genom de beslut som nu fattats ett belopp på 98 783 euro, som motsvarar den kalkylerade andelen för en riksdagsledamot för tiden 1.5–31.12.2019. Om Liike Nyt ry registreras som ett parti kan det i enlighet med partilagen ansöka om partistöd hos statsrådets kansli.

Partierna, antalet riksdagsledamöter inom parentes och de beviljade understöden

Finlands Socialdemokratiska Parti r.p. (40): 3 951 333 euro

Sannfinländarna r.p. (39): 3 852 550 euro

Samlingspartiet r.p. (38): 3 753 767 euro

Centern i Finland r.p. (31): 3 062 283 euro

Gröna förbundet r.p. (20): 1 975 667 euro

Vänsterförbundet r.p. (16): 1 580 533 euro

Svenska folkpartiet i Finland r.p. (9): 889 050 euro

Kristdemokraterna i Finland r.p. (5): 493 917 euro

Sammanlagt (198): 19 559 100 euro

Ålands landskapsregering: 98 783 euro

Ytterligare information: Kreetta Simola, specialsakkunnig, tfn 0295 160 638, statsrådets kansli