Hoppa till innehåll
Media
Valtioneuvoston kanslia framsida

Hallituksen budjettiriihen tulos valtioneuvoston kanslian määrärahoista

valtioneuvoston viestintäosasto
Julkaisuajankohta 16.9.2020 17.28
Tiedote 581

Hallitus on sopinut valtioneuvoston kanslian ensi vuoden määrärahoista budjettineuvottelujen yhteydessä.

Valtioneuvoston kanslian pääluokkaan ehdotetaan vuodelle 2021 määrärahatasoksi 222 milj. euroa, joka on 3 milj. euroa enemmän kuin vuoden 2020 varsinaisessa talousarviossa. Pääluokkaan sisältyvät muun muassa valtioneuvoston kanslian sekä oikeuskanslerinviraston toimintamenot, ministerien, valtiosihteerien ja erityisavustajien palkkamenot, puoluetuet sekä valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminnan määrärahat.

Valtioneuvoston kanslian omiin toimintamenoihin osoitetaan 130,4 milj. euroa. Lisäystä edellisen vuoden talousarvioon on 5,1 milj. euroa. Lisäys aiheutuu pääasiassa Senaatti-kiinteistöjen vuokrien tarkistuksesta, palkkausten tarkastuksesta sekä valtioneuvoston yhteisten ICT- ja tietoturvapalvelujen menojen kasvusta. Toimintamenoissa otetaan huomioon myös vuonna 2020 rahoitettujen hankkeiden päättyminen sekä aiemmin tehdyt säästöpäätökset.

Osana valtioneuvoston kanslian toimintamenoja koskevaa ehdotusta presidentti Koiviston muistomerkin suunnitteluun osoitettiin 0,5 milj. euroa, Suomalaisten vaiheet Venäjällä vuoden 1917 lokakuun vallankumouksen jälkeen -tutkimushanketta varten niin ikään 0,5 milj. euroa sekä 0,1 milj. euroa Ahvenanmaan itsehallinnon satavuotisjuhlallisuuksien koordinoimiseen. 

Ministereiden, heidän valtiosihteeriensä ja erityisavustajien palkkaukseen osoitetaan 11,5 milj. euroa. Puoluetoiminnan tukemiseen osoitetaan 35,6 milj. euroa. Määrärahataso on sama kuin vuonna 2020.

Terveet tilat 2028 -toimenpideohjelmaan ehdotetaan 1,5 milj. euroa. Toimenpideohjelman tavoitteena on julkisten rakennusten tervehdyttäminen sekä sisäilmasta oireilevien hoidon ja kuntoutuksen tehostaminen.

Euroopan hybridiuhkien torjunnan osaamiskeskukselle ehdotetaan 1,6 milj. euroa, missä on lisäystä n. 0,2 milj. euroa vuoteen 2020 nähden aiheutuen jäsenvaltioiden määrän kasvusta.

Oikeuskanslerinviraston toimintamenoihin osoitetaan 3,9 milj. euroa.

Tiedotteessa esitetyt luvut saattavat muuttua, ja ne ovat lopullisia valtioneuvoston yleisistunnon jälkeen 5.10.2020.

Lisätietoja: alivaltiosihteeri Timo Lankinen, p. 0295 160 300 ja talousyksikön päällikkö Lauri Taro p. 0295 160 481, valtioneuvoston kanslia