Hoppa till innehåll
Media
Valtioneuvoston kanslia framsida

Utredning om finländska SS-soldaters delaktighet i mordet på judar, andra civila och krigsfångar 1941–1943 överlämnades till statsrådets kansli

statsrådets kommunikationsavdelning
Utgivningsdatum 8.2.2019 13.26
Pressmeddelande 80/2019

Fredagen den 8 februari tog statsrådets kansli emot en utredning av utförd Riksarkivet om finländska SS-soldaters andel i mordet på judar, andra civila och krigsfångar under åren 1941–1943.

Utredningen kompletterar forskningen om mordet på judar och andra civila som en systematisk del av Tysklands invasion av Sovjetunionen, som inleddes i juni 1941.

”Under början av invasionen kände finländarna inte till tyskarnas förintelseavsikter. Som en del av SS-trupperna deltog de med största sannolikhet i mördandet av judar, andra civila och krigsfångar. I allmänhet förhöll sig finländarna negativa till denna verksamhet”, konstaterar Riksarkivets generaldirektör Jussi Nuorteva.

Totalt 1 408 finländska frivilliga tjänstgjorde i Waffen-SS-divisionen Wiking 1941–1943.

”Den finska kampviljan riktade sig först och främst mot Sovjetunionen. Den bottnade i erfarenheterna av Vinterkriget och det upplevda hotet mot Finland. Finländarnas utgångsläge var annorlunda än situationen för många andra länders frivilliga SS-soldater. Finlands avsikt var att de finländska trupperna skulle få militär utbildning. Man hade kommit överens om att de skulle återvända till Finland efter utbildningsperioden och ansluta sig till den finska armén. De norska, danska, holländska och belgiska frivilliga åkte till Tyskland från ockuperade länder och tog medvetet värvning i ockupationsarmén”, fortsätter Nuorteva.

Statssekreterare Paula Lehtomäki tog emot utredningen i Ständerhuset på fredagen.

”Det är viktigt att de här frågorna utreds och att det forskas mer i svåra och betydelsefulla historiska händelser. Den här utredningen bidrar till kunskapen om händelserna under denna period i historien, också vad gäller finländarna. Vi bär ett gemensamt ansvar för att dessa fruktansvärda brott inte upprepas”, sade Lehtomäki.

Dagböcker av 76 frivilliga

Utredningen är en oberoende arkivundersökning som beställts av statsrådets kansli och utförts av Riksarkivet. Projektet inleddes när chefen för Simon Wiesenthal-centrets Jerusalemkontor Efraim Zuroff kontaktade president Sauli Niinistö i januari 2018 och uppmanade Finland att reda ut vilken andel de finländare som tjänstgjorde i Waffen-SS-divisionen Wiking 1941–1943 hade i mordet på judarna.

Forskningsarbetet har utförts av professor Lars Westerlund med filosofie magister Ville-Pekka Kääriäinen som forskningsassistent.

I arbetet har man också i betydande utsträckning utnyttjat material från arkiv i Ryssland, Ukraina, Tyskland, Nederländerna och de andra nordiska länderna. Forskarna har haft tillgång till dagböcker av 76 frivilliga finländare i Waffen-SS-division Wiking. De har också gått igenom en stor mängd myndighetsarkiv och privata arkiv i Finland, korrespondens, fotografier, tidnings- och tidskriftsartiklar, memoarer och forskningslitteratur. Forskarna har haft tillgång till sådant material som inte tidigare använts i forskningen.

Utredningen har skrivits på engelska. Den kan laddas ned som PDF på Riksarkivets webbplats. Det finns sammandrag på finska och svenska. Den tryckta utredningen finns till salu på Finska litteratursällskapets webbplats.

The Finnish SS-volunteers and atrocities 1941-1944
Sammandrag på finska
Sammandrag på svenska

Ytterligare information: Jussi Nuorteva, generaldirektör, Riksarkivet, tfn 029 533 7001, Päivi Happonen, forskningsdirektör, Riksarkivet, tfn 029 533 7018, och Timo Lankinen, understatssekreterare, statsrådets kansli, tfn 029 5160 300