Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna Media

Utredare tillsattes för att stödja reformen av grundskyddet

Statsrådets kommunikationsavdelning
14.3.2018 9.15
Pressmeddelande 125/2018

I Finland råder det en bred konsensus om att en totalreform av systemet för social trygghet säkrar välbefinnandet i framtiden. Statsrådet bereder inom ramen för projektet Toimi en totalreform som hänför sig till grundskydd och aktivitet.

Syftet med projektet är att stödja olika politiska aktörer och partierna, som förbereder sig för riksdagsvalet, i arbetet med att identifiera reformbehoven i grundskyddet. Arbetet resulterar i olika alternativ och modeller som utgör grunden för beslutsfattandet under nästa regeringsperiod.

Alternativen och modellerna bereds av en projektgrupp som består av sakkunniga. Projektgruppen samarbetar med en parlamentarisk uppföljningsgrupp som består av representanter för partier, parter på arbetsmarknaden och olika organisationer. Statsrådets kansli har nu tillsatt tre utredare som ska stödja arbetet.

Forskningsdirektör Essi Eerola deltar i projektgruppens arbete. Eerolas uppgift är att reda ut vilket samband de alternativ och modeller som utarbetas har med hållbarheten i de offentliga finanserna. Ett viktigt mål för Toimi-projektet är att utveckla ett system som möjliggör och uppmuntrar till delaktighet och aktivitet. Samtidigt är det viktigt att sörja för hållbara offentliga finanser.

Professor Juho Saari fortsätter det arbete som den arbetsgrupp som behandlar jämlikhetsfrågor har inlett. I sitt arbete ska Saari i synnerhet ägna sig åt dem som har det sämst ställt i samhället. En utgångspunkt för arbetet är oron för de personer som trots betydande satsningar och samhällets välfärd inte omfattas av sociala skyddsnät.

Framtidsforskare Leena Ilmola svarar med sitt utredningsarbete på en central fråga som gäller de krav som välbefinnandet i framtiden ställer. Ilmola ska utarbeta en systemanalys som baserar sig på arbete i en fokusgrupp. Analysen belyser vilka aspekter som anses vara viktiga i det framtida förhållandet mellan individen och samhället.

”Den reform som gäller grundskydd och aktivitet innebär inte bara att vi utvecklar det gällande systemet, utan också att vi tänker ut hur en helt ny helhet ska se ut. Jag är glad över att vi får ett starkt stöd från olika aktörer och kan fortsätta att föra öppen diskussion för att sammanställa de bästa idéerna”, säger projektchef Liisa Heinämäki från statsrådets kansli.

”Den finländska välfärden är en internationell framgångssaga, men vi måste vara beredda på förändringar i framtiden. Förändringar i arbetet förutsätter att den sociala tryggheten förnyas och görs mer flexibel. Förändringar i försörjningskvoten påverkar såväl behoven med anknytning till social trygghet som finansieringsbasen. Nu är det dags att gå på djupet med dessa frågor och våga tänka framåt”, konstaterar Heinämäki.

Ytterligare information: Liisa Heinämäki, projektchef, tfn 050 567 6071, och Noora Mahlavuori, projektplanerare, tfn 0295 160 486, statsrådets kansli

Reformprojektet som hänför sig till grundskydd och aktivitet: vnk.fi/sv/totalreform-grundskydd-och-aktivitet

Tillsattning av utredare (på finska)