Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna
Media

Utredaren Jouni Hakala: Statens utvecklingsbolag Vake Oy bör slås samman med Finlands Industriinvestering Ab

Valtioneuvoston viestintäosasto 16.9.2019 15.23 | Publicerad på svenska 17.9.2019 kl. 10.57
Pressmeddelande 457/2019

Statsrådets kansli och arbets- och näringsministeriet utnämnde den 17 juli 2019 vicehäradshövdingen, MBA Jouni Hakala till utredare med uppgift att sammanställa en utredning om de statliga investerings- och utvecklingsbolagens roller. Uppdraget var att lägga fram förslag och rekommendationer i fråga om finländska företags möjligheter att få finansiering i olika skeden av sin utveckling och internationalisering. Förslag och rekommendationer efterlystes också för att undvika överlappningar mellan statliga aktörer och för att trygga en effektiv användning av kapital.

I sin utredningsrapport lägger Hakala fram förslag till omstruktureringar som gäller enskilda aktörer och som ska genomföras i tre faser. I den första fasen ska statens utvecklingsbolag Valtion kehitysyhtiö Vake Oy slås samman med Finlands Industriinvestering Ab. I samband med detta ska det kapital som Vake Oy har fått återbetalas till staten. I framtiden ska Vake Oy:s verksamhet finansieras med Finlands Industriinvestering Ab:s nuvarande kapitaltillgångar. I den andra fasen ska för- och nackdelarna med en sammanslagning av Finlands Industriinvestering Ab och Business Finland Venture Capital Ab bedömas. I den tredje fasen ska Finlands Industriinvestering Ab:s anvisningar uppdateras och eventuella behov att ändra lagstiftningen bedömas. Genom dessa tre åtgärdsfaser ska staten nå en målbild där den har en kompetenskoncentration i fråga om egetkapitalinvesteringar i onoterade företag.

I sin utredningsrapport föreslår Hakala också allmänna principer som gäller styrning av och verksamheten i statliga investeringsbolag. Dessutom redogör han för vilka önskemål och behov marknaden har när det gäller statliga investeringsbolag. Slutsatserna baserar sig på analyser som gjorts i samband med utredningen, tidigare gjorda bedömningar av aktörernas verksamhet och intervjuer med över 30 personer.

”Utredaren Jouni Hakala har gjort en värdefull analys av de olika aktörernas nuvarande roller och lagt fram förslag till eventuella reformer. Vi i regeringen ska nu bedöma vilka utvecklingsåtgärder vi anser vara ändamålsenliga. Utredningen utgör en god grund för det”, konstaterar Sirpa Paatero, minister med ansvar för ägarstyrningen.

”Utredaren Jouni Hakala har grundligt utrett de olika statliga aktörernas roller och uppgifter inom investeringsverksamheten. Regeringen ska nu bedöma både Hakalas utredning och behovet av fortsatta åtgärder. Det behövs en fungerande arbetsfördelning mellan de olika aktörerna inom den statliga investeringsverksamheten”, konstaterar näringsminister Katri Kulmuni.

Utredningsrapport av utredaren Jouni Hakala (på finska)
Sammanfattning av utredningen (på finska)

Ytterligare information: Jouni Hakala, utredare, tfn 050 400 1767, Paavali Kukkonen, kommun- och ägarstyrningsministerns specialmedarbetare, tfn 050 566 3455, och Kari Jääskeläinen, näringsministerns specialmedarbetare, tfn 044 058 1030