Hoppa till innehåll
Media
Valtioneuvoston kanslia framsida

Stastsminister Petteri Orpos tal den 6 november 2023 till minne av judarna som utlämnades

statsrådets kommunikationsavdelning
Utgivningsdatum 6.11.2023 19.21 | Publicerad på svenska 7.11.2023 kl. 10.34
Tal
Pääministeri Orpo laskee seppelettä luovutettujen juutalaisten muistomerkille Helsingin Tähtitorninmäellä

Statsminister Petteri Orpos tal den 6 november 2023 vid minnesstunden på Observatoriebacken i Helsingfors för judarna som Finland utlämnade 1942.

Mina damer och herrar, 

jag tackar för möjligheten att få vara här med er i dag och minnas.  

Den 6 november 1942 utlämnade Finland åtta judar till Nazityskland. Av dem dödades alla utom en i koncentrationsläger. Alla de som utlämnades hade kommit till Finland som flyktingar. 

Föreningen för förintelsens minne i Finland, Holokaustin uhrien muisto ry, har placerat åtta minnesstenar i trottoaren vid dessa judars sista hemadresser. Dessa snubbelstenar, på tyska Stolperstein, är små, men betydelsefulla. Det är konkreta påminnelser om mörka händelser i vår historia. Sammanlagt har 75 000 stenar placerats ut runt om i världen, och arbetet pågår fortfarande. 

Det är vårt ansvar att inte glömma. Det är vårt ansvar att detta aldrig händer igen.

Det är fint att Klaus Härö gör en film om Abraham Stiller, som försökte förhindra utlämnandet. Filmen ökar finländarnas kunskap om det förflutna.

Just i dagens läge är det speciellt viktigt att minnas. Hamas terrorattack mot Israel är den värsta attacken mot judar sedan andra världskriget. 

Staten Israel har rätt att i enlighet med folkrätten skydda sina medborgare mot terrorattacker. Samtidigt får vi inte glömma betydelsen av internationell humanitär rätt. Palestinska civila måste skyddas. Det humanitära läget i Gaza blir värre och vi måste se till att hjälpen till civila når fram. 

När striderna fortsätter, ökar risken för att konflikten sprider sig. Vi i Finland vill arbeta för fred. 

I Europa syns läget i Gaza också i form av ökad antisemitism. Den judiska befolkningen är orolig. Polisen har ökat sin närvaro bland annat i närheten av synagogor och judiska skolor i flera europeiska länder. 

Att demonstrera mot krigshandlingar och uttrycka sin oro över civilbefolkningens säkerhet är grundläggande rättigheter. Att uppvigla till antisemitism är ingen rättighet. Det ska aldrig accepteras.   

Antisemitism är dock inte en reaktion på läget i Mellanöstern, utan den har djupa rötter i Europas historia sedan århundraden tillbaka. 

Det är viktigt att vi tillsammans som Europa, som Europeiska unionen, identifierar och erkänner problemet. Vi måste bekämpa antisemitismen tillsammans, våra gemensamma värderingar förpliktar till detta. Antisemitismen är ett hot inte bara mot den judiska befolkningen och den judiska livsstilen, utan också mot ett fritt och mångfasetterat samhälle, demokrati och den europeiska kulturen.

Antisemitism tar sig uttryck i hatretorik på nätet, attacker mot judar, deras egendom och institutioner och genom att synagogor, begravningsplatser och minnesmärken förstörs. Den syns i judarnas vardag som osakliga kommentarer och handlingar. 

För två år sedan offentliggjorde Europeiska unionen sin första strategi för att bekämpa antisemitism och främja judiskt liv. Flera åtgärder har vidtagits också på nationell nivå. Vi måste hela tiden bevaka läget och inhämta information om hur antisemitism visar sig i Finland. Det goda samarbetet med den judiska befolkningen är av stor betydelse. 

I september överlämnade regeringen ett meddelande till riksdagen om att främja likabehandling och icke-diskriminering och motverka rasismen. I meddelandet ingår flera åtgärder. I dag vill jag lyfta fram i synnerhet följande:

Regeringen bereder en kriminalisering av förnekande av förintelsen. Förintelsen är en tragisk episod i Europas historia. Att förneka, förringa och förvränga den ökar okunskapen och likgiltigheten, som i sin tur ger grogrund för antisemitism. 

Vi ansvarar för att även kommande generationer får korrekt och tillförlitlig information om förintelsen. 

Vi börjar också i Finland fira minnesdagen för förintelsens offer i enlighet med internationell praxis. 

Vi satsar på den judiska befolkningens säkerhet. Vi vill förebygga hatmotiverade gärningar mot judar, muslimer, kristna och andra religiösa grupper. 

De här är enskilda åtgärder, men de visar att regeringen anser att frågan är viktig. Var och en ska kunna känna sig trygg och må bra i Finland. 

Det finns ingen plats för rasism eller antisemitism i Finland eller Europa. Vi arbetar hårt för att utrota dem. Det är vårt ansvar att inte glömma.