Hoppa till innehåll
Media
Valtioneuvoston kanslia framsida

Staten är angelägen om att fortsätta arbetet i sannings- och försoningskommissionen för samer

statsrådets kommunikationsavdelning
Utgivningsdatum 7.6.2022 13.35
Pressmeddelande 374/2022

Staten är fortsättningsvis starkt engagerad i det arbete som utförs av sannings- och försoningskommissionen för samer och ser den process som inletts som mycket viktig och historiskt betydelsefull. Sannings- och försoningskommission för samer är den första sannings- och försoningsprocess som har genomförts i Finland. Det är förståeligt att inledandet av kommissionens utmanande och svåra arbete har varit tidskrävande.

”Jag hoppas att kommissionen kan fortsätta sitt viktiga arbete så snart som möjligt trots de inledande svårigheterna. Staten är engagerad i kommissionens arbete och ser processen som exceptionellt viktig”, säger statssekreterare Henrik Haapajärvi

Framtiden för arbetet i sannings- och försoningskommissionen för samer har varit aktuell i offentligheten, eftersom kommissionens ledamöter Miina Seurujärvi och Heikki J. Hyvärinen beviljades befrielse från sina uppdrag som kommissionsledamöter vid statsrådets allmänna sammanträde den 25 maj 2022 och kommissionens generalsekreterare Anni-Kristiina Juuso sade upp sig från sin tjänst som kommissionens generalsekreterare den 22 maj 2022. 

Det har därefter förts god dialog om den förändrade situationen mellan de parter som tillsätter kommissionen, dvs. Sametinget, Skoltarnas byastämma och staten. Även kommissionen och dess sekretariat har hörts.

Till följd av ledamöternas avgång har kommissionen genomfört egna interna tillfälliga arrangemang. Kommissionen bedömer redan under sommaren om den behöver ansöka om mer tid och finansiering för sitt arbete. Från statens sida finns det vilja att tillsammans med alla parter lösa kommissionens tids- och resursfrågor och andra bekymmer som lyfts fram. Det är viktigt att det reserveras tillräckliga resurser för kommissionens arbete.

Statsrådet tillsatte i tätt samarbete med Sametinget och Skoltarnas byastämma en sannings- och försoningskommission för samer vid statsrådets allmänna sammanträde den 28 oktober 2021. Kommissionens mandatperiod pågår till utgången av 2023. 

Målet för kommissionens arbete är att sammanställa och synliggöra samernas erfarenheter av finska statens och olika myndigheters agerande och de konsekvenser som detta har för samerna. 

Ytterligare information: Nina Brander, specialsakkunnig, tfn 0295 160 347, statsrådets kansli