Hoppa till innehåll
Media
Valtioneuvoston kanslia framsida

Staten överför sitt aktieinnehav i Anora Group Abp till Solidium Oy

statsrådets kommunikationsavdelning
Utgivningsdatum 25.11.2021 13.21 | Publicerad på svenska 25.11.2021 kl. 14.44
Pressmeddelande 674

Statsrådets allmänna sammanträde beslutade i dag den 25 november 2021 att överföra aktierna i börsbolaget Anora Group Abp från statsrådets kansli i specialuppgiftsbolaget Solidium Oy:s ägo och ägarstyrning. Statens Anora-innehav är av finansiellt intresse. Ägarandelen är 19,4 procent.

Solidium Oy är ett helt statsägt bolag som äger minoritetsandelar huvudsakligen i börsnoterade bolag. De bolag som ägs av Solidium anses ha en viktig roll med tanke på Finlands ekonomi. Statens innehav av strategiskt intresse är koncentrerade till statsrådets kanslis ägarstyrning. Staten är den näst största ägaren i Anora med ett aktieinnehav på 19,4 procent och har ställt ett finansiellt intresse på sitt innehav.

Anora är Nordens ledande tillverkare och varumärke när det gäller viner och starka alkoholdrycker. Bolaget bildades efter fusionen mellan Altia Abp och norska Arcus ASA i september 2021. Bolaget är noterat på Helsingforsbörsen och Oslobörsen.

Ytterligare information: Pekka Hurtola, finansråd, statsrådets kansli, [email protected], tfn 0295 160 143, och Maija Strandberg, finansråd, statsrådets kansli, [email protected], tfn 0295 160 981