Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna Media
Valtioneuvoston kanslia framsida

Staten stöder sammanslagningen av Altia och norska Arcus

Statsrådets kommunikationsavdelning
29.9.2020 8.32 | Publicerad på svenska 29.9.2020 kl. 12.50
Pressmeddelande 605

Altia Abp och det norska Arcus ASA offentliggjorde i dag sin plan om ett företagsarrangemang där bolagen slås samman till ett enda bolag. Statsrådets finanspolitiska ministerutskott har behandlat frågan och förordar fusionsplanen.

Frågan kommer ännu att behandlas vid statsrådets allmänna sammanträde i oktober–november. Efter det beslutar bolagens extra bolagsstämmor om godkännande av fusionsplanen.

”Jag är nöjd över att det fusionerade bolaget är finländskt och att dess hemort är Helsingfors. Dessutom ska bolagets aktie noteras endast på Helsingforsbörsen och bolagets verkställande direktör vara finländsk”, konstaterar minister Tytti Tuppurainen, som ansvarar för statens ägarstyrning.

Styrelseordföranden kommer att vara Arcus nuvarande styrelseordförande och vice ordföranden Altias nuvarande ordförande.

Finska staten blir den näst största enskilda ägaren med ett aktieinnehav på uppskattningsvis 19,4 procent. Det norska Canica, som är Arcus huvudägare, blir den största enskilda ägaren med ett aktieinnehav på uppskattningsvis 22,4 procent. En andel på 11,6 procent i det nya bolaget kommer att innehas av knappt 20 000 privatinvesterare som investerat i Altia. Då Altia noterades på börsen ansågs det viktigt att finländska privatinvesterare deltar.

”Det är fråga om en balanserad sammanslagning av två jämbördiga bolag. Den finländska ansvarsfulla produktionen och råvarorna spelar en central roll i det fusionerade bolaget. Verksamheten fortsätter vid Altias båda produktionsanläggningar, alkoholdrycksfabriken i Rajamäki och destilleriet i Koskenkorva”, fortsätter minister Tuppurainen. 

Därtill kommer produktionsvolymerna i Koskenkorva att stiga när destilleriet framöver producerar sädessprit också för Arcus produkter. Detta ökar efterfrågan på inhemsk spannmål.

Strategiskt sett ger företagsarrangemanget en möjlighet att komma in på en större marknad utanför de nordiska länderna och bidrar därigenom till tillväxt och till potentialen för värdeskapande genom bättre ägarskap.

Det slutliga fusionsbeslutet fattas vid Altias och Arcus bolagsstämmor, förmodligen i november 2020. Genomförandet av fusionen och dess slutliga innehåll förutsätter godkännande av konkurrensmyndigheten, vilket kan dröja tre till nio månader.

Ytterligare information:
Olli Koski, statssekreterare, [email protected], tfn 0295 160 031
Pekka Hurtola, finansråd, [email protected], tfn 0295 160 143
Förfrågningar om intervjuer med minister Tuppurainen: Emilia Tervonen, specialmedarbetare, [email protected], tfn 050 552 0676