Hoppa till innehåll
Media
Valtioneuvoston kanslia framsida

Staten vill trygga elproduktionen under alla omständigheter

statsrådets kommunikationsavdelning
Utgivningsdatum 21.9.2022 8.49 | Publicerad på svenska 22.9.2022 kl. 10.19
Pressmeddelande
Minister Tytti Tuppurainen i rikssalen.

År 2017 beslutade Fortum genom ett beslut av bolagets styrelse att förvärva aktier i det tyska energibolaget Uniper SE. I och med företagsförvärvet blev Fortum den tredje största producenten av utsläppsfri el i EU. Samtidigt utvidgades bolagets affärsverksamhet till att omfatta produktion av fossil energi och handel med nyttigheter i Centraleuropa, och verksamheten i Ryssland blev mer omfattande.

Fortum, den tyska regeringen och Uniper undertecknade den 21 september en principöverenskommelse om en lösning som gör att tyska staten blir majoritetsägare i Uniper. Unipers ekonomiska situation har försämrats snabbt och riskerna kring bolaget har ökat betydligt efter det stabiliseringspaket som man enades om i juli. Fortum har beslutat att sälja hela sitt aktieinnehav i det tyska energibolaget Uniper SE. Lösningen gör det möjligt för Fortum att minska förlustriskerna till följd av kriget och samtidigt fokusera på bolagets kärnverksamhet. Övertagandet av Uniper gör det också möjligt för tyska staten att trygga energiförsörjningen i Tyskland.

”Fortums styrelse har fattat ett oundvikligt beslut i ett exceptionellt osäkert läge. Fortum måste skydda sin finansiella ställning så att bolaget fortsättningsvis förmår att sköta sin kärnverksamhet. Staten har ett strategiskt intresse i bolaget, och ur den statliga ägarens synvinkel är det av största vikt att trygga det här intresset. Bakom den rådande situationen ligger Rysslands invasion av Ukraina. Putin använder energi som vapen, och den senaste vändpunkten var avstängningen av gasleveranserna genom gasledningen Nord Stream 1. Den statliga ägarens mål har varit att Fortum säkerställer en återbetalning av delägarlånet på 4 miljarder euro och befrielse från moderbolagsborgen på 4 miljarder euro, och att den lösning som förhandlas fram inte leder till att ägarna i bolaget blir tvungna att tillföra Fortum kapital till följd av Uniperkrisen”, konstaterar Europa- och ägarstyrningsminister Tytti Tuppurainen.

Arrangemanget kräver ännu vissa myndighetsgodkännanden och myndighetstillstånd samt beslut av Unipers extra bolagsstämma. Målet är att arrangemanget ska genomföras före utgången av året.

Fortums innehav är förenat med ett strategiskt intresse, och syftet med statens innehav i bolaget är att trygga en tillräcklig elproduktion i Finland under alla omständigheter. Det ligger i statens intresse att säkerställa att bolaget kan sköta den här försörjningsberedskapsuppgiften störningsfritt, och att bolagets långsiktiga verksamhets- och investeringskapacitet på den finska energimarknaden är tryggad.

Statsrådets finanspolitiska ministerutskott har behandlat ärendet vid två möten onsdagen den 14 september och vid ett möte söndagen den 18 september. Vid söndagens möte antecknade ministerutskottet för kännedom det centrala innehållet i lösningen, som enligt Fortums styrelses noggranna övervägande främjar Fortums och alla dess aktieägares intressen. Ministerutskottet förordade att finska staten i egenskap av majoritetsägare i Fortum nöjer sig med den föreslagna lösningen.

Ytterligare information: Maija Strandberg, finansråd, tfn 0295 160 981, [email protected]