Hoppa till innehåll
Media
Valtioneuvoston kanslia framsida

Statsminister Marin besöker Nya Zeeland och Australien

statsrådets kommunikationsavdelning
Utgivningsdatum 23.11.2022 8.00
Pressmeddelande 671/2022
Kaverikuva, jossa on pääministeri Marin, Uuden-Seelannin pääministerin Jacinda Ardern ja Australian pääministeri Anthony Albanese

Statsminister Sanna Marin besöker Nya Zeeland och Australien den 29 november–3 december. Hon ska träffa Nya Zeelands premiärminister Jacinda Ardern i Auckland och Australiens premiärminister Anthony Albanese i Sydney. I resan deltar också utvecklings- och utrikeshandelsminister Ville Skinnari och en delegation bestående av finländska företag.

Det är första gången som Finlands statsminister avlägger besök i Nya Zeeland och Australien. Finlands relationer med länderna har blivit mångsidigare under de senaste åren. Finländska företag är redan rätt väl representerade i Australien, men det finns outnyttjad potential i de handelsekonomiska relationerna med Nya Zeeland.

Förändringarna i den internationella säkerhetspolitiska miljön och försvaret av gemensamma värden förutsätter allt intensivare samarbete mellan likasinnade länder. Australien, Nya Zeeland och Finland stöder starkt det multilaterala systemet. Finland kan erbjuda pålitliga lösningar till exempel när det gäller ny teknik och digitalisering, gruvteknik och grön omställning.

Också Europeiska unionen fördjupar relationerna med regionen Indiska oceanen/Stilla havet. Förhandlingarna om ett frihandelsavtal mellan EU och Nya Zeeland har nyligen slutförts. Finland anser att det är viktigt att man också snabbt enas om öppna frågor med Australien.

Vid mötena med såväl premiärminister Ardern som premiärminister Albanese lyfts fram de möjligheter som ny teknik och digitalisering för med sig, energiförsörjningen och den gröna omställningen, hanteringen av klimatförändringarna och förlusten av biologisk mångfald samt arbetet med att främja jämställdheten och de mänskliga rättigheterna internationellt. Andra samtalsämnen är Rysslands anfallskrig mot Ukraina, stödet till Ukraina, Finlands kommande Natomedlemskap samt säkerhetsläget och stormaktsrelationerna i regionen Indiska oceanen/Stilla havet.

Statsminister Marin ska hålla ett tal vid Lowy-institutet i Sydney. Hon ska tala om lärdomarna av den senaste tidens kriser, bland annat covid-19-pandemin och Rysslands anfallskrig.

Minister Skinnari träffar under sitt besök i Nya Zeeland och Australien nyzeeländska och australiska ministrar och företrädare för näringslivet. De finländska företag som är representerade i den delegation som Business Finland har samlat är CSC – IT Center for Science, Kone Corporation, Neste Abp, Nokia Abp och WithSecure.

Ytterligare information: Lauri Voionmaa, specialmedarbetare (internationella ärenden), tfn 0295 160 306, Iida Vallin, specialmedarbetare (kommunikation och medierelationer), tfn 0295 160 947, och Päivi Paasikoski, statsrådets kommunikationsdirektör, tfn 040 547 6279, statsrådets kansli; Tiina Vainio, specialmedarbetare (medierelationer), tfn 0295 350 148, Arto Haapea, chef för utrikesministeriets enhet för östra Asien och Oceanien, tfn 0295 350 416, och Ryan Hemingway, kommunikationskoordinator, Finlands ambassad i Canberra, tfn +61 2 6273 3800, [email protected]