Hoppa till innehåll
Media
Valtioneuvoston kanslia framsida

Statsminister Marin deltar i EU-toppmöten i Bryssel

statsrådets kommunikationsavdelning
Utgivningsdatum 14.12.2021 22.10 | Publicerad på svenska 15.12.2021 kl. 11.01
Pressmeddelande 730/2021

Statsminister Sanna Marin deltar i toppmötet mellan EU och dess östliga partnerländer onsdagen den 15 december och i Europeiska rådets möte och eurotoppmötet torsdagen den 16 december. Mötena hålls i Bryssel.

EU och dess östliga partnerländer ska godkänna östliga partnerskapets kommande arbetsprogram och ett gemensamt uttalande från toppmötet.

På Europeiska rådets dagordning står covid-19-pandemin, krishantering och resiliens, energipriser, säkerhet och försvar, migration och yttre förbindelser. Eurotoppmötet ska diskutera det ekonomiska läget och se över framstegen i fråga om bankunionen och kapitalmarknadsunionen.

Information om Finlands ståndpunkter inför toppmötena finns i pressmeddelandet om EU-ministerutskottets möte den 9 december.

Tisdagen den 14 december deltog statsminister Marin i ett möte med Belgien, Cypern, Kroatien och Litauen som förberedde Europeiska rådet. Det förberedande mötet hade sammankallats av Europeiska rådets ordförande Charles Michel. Han ordnade motsvarande möten även för andra grupper av länder.

Ytterligare information: Jari Luoto, statsministerns understatssekreterare för Europafrågor, tfn 050 468 5949, Kare Halonen, statssekreterare för EU-ärenden, tfn 0295 160 319, och Anne Sjöholm, kommunikationschef för EU-ärenden, tfn 040 537 0733, statsrådets kansli