Hoppa till innehåll
Media
Valtioneuvoston kanslia framsida

Statsminister Marin deltar i toppmöten i Prag

statsrådets kommunikationsavdelning
Utgivningsdatum 4.10.2022 15.19 | Publicerad på svenska 4.10.2022 kl. 15.29
Pressmeddelande

Torsdagen den 6 och fredagen den 7 oktober deltar statsminister Sanna Marin i två toppmöten som hålls i Prag i Tjeckien, som innehar ordförandeskapet i Europeiska unionens råd. På torsdagen ordnas för första gången ett möte i den europeiska politiska gemenskapen, och på fredagen ett informellt möte mellan Europeiska rådets medlemmar.

Syftet med den europeiska politiska gemenskapen är att erbjuda alla länder på den europeiska kontinenten en plattform för politisk samordning. Det första mötet hålls på stats- och regeringschefsnivå. På agendan står såväl en inledande och avslutande session som rundabordssamtal i mindre grupper med temana säkerhet och stabilitet samt ekonomi, energi och klimat. I mötet deltar förutom EU-ländernas stats- och regeringschefer också ledarna för 17 europeiska länder utanför EU. Till mötet har utöver EU-länderna bjudits in Albanien, Armenien, Azerbajdzjan, Bosnien och Hercegovina, Georgien, Island, Kosovo, Liechtenstein, Moldavien, Montenegro, Nordmakedonien, Norge, Schweiz, Serbien, Turkiet, Ukraina och Storbritannien.

På agendan för Europeiska rådets informella möte står Ukraina samt energifrågor och ekonomiska frågor. Det fattas inga beslut vid det informella mötet. Europeiska rådet återkommer till det informella mötets teman vid sitt oktobermöte.

Mötet erbjuder också möjligheter till enskilda möten med andra stats- och regeringschefer. Statsminister Marin kommer att träffa till exempel Ukrainas premiärminister Denys Sjmyhal i Prag. De träffades i Kiev och Warszawa i maj.

Mer information om mötena finns på det tjeckiska EU-ordförandeskapets webbplats.

Ytterligare information: Jari Luoto, statsministerns understatssekreterare för Europafrågor, tfn 050 468 5949, Saara Pokki, specialmedarbetare (EU-ärenden), tfn 050 478 6363, Lauri Voionmaa, specialmedarbetare (internationella ärenden), tfn 0295 160 306, och Anne Sjöholm, kommunikationschef för EU-ärenden, tfn 040 537 0733, statsrådets kansli