Hoppa till innehåll
Media
Valtioneuvoston kanslia framsida

Statsminister Marin i Kiev: Ukrainas framtid är starkt europeisk

statsrådets kommunikationsavdelning
Utgivningsdatum 10.3.2023 19.37 | Publicerad på svenska 10.3.2023 kl. 20.37
Pressmeddelande
Pääministeri Marin ja presidentti Zelenskyi seisovat vierekkäin tiedotustilaoisuudessa, takana Suomen ja Ukrainan liput

Statsminister Sanna Marin har besökt Ukraina på inbjudan av president Volodymyr Zelenskyj och premiärminister Denys Sjmyhal. Besöket stärker Finlands och Europas stöd till Ukraina. Statsministern träffade vid sidan av president Zelenskyj andra ur Ukrainas ledning och Oleksandra Matvijtjuk från civilsamhällesorganisationen Center for Civil Liberties, som fick Nobels fredspris 2022.

Statsministern fick av president Zelenskyj information om krigsläget och ukrainarnas omedelbara stödbehov. Statsministern förmedlade budskapet att Finlands orubbliga stöd till Ukraina fortgår bilateralt och via Europeiska unionen så länge det behövs. Statsministern betonade behovet av att sända försvarsmateriel till Ukraina och att snabbt stärka den europeiska försvarsindustrin så att gemensam upphandling av i synnerhet ammunition kan genomföras.

Finland offentliggjorde i dag ett stödpaket på 29 miljoner euro för behov inom i synnerhet undervisning, miljö och strålskydd. Det bereds också nya utvecklingssamarbetsprojekt för Ukraina, som är Finlands största partnerland inom utvecklingssamarbete. Finland stöder Ukraina också vid den långsiktiga återuppbyggnaden, sade statsminister Marin.

Statsminister Marin och president Zelenskyj diskuterade den ryska ledningens ansvarsskyldighet för kränkningarna av den internationella rätten i det olagliga anfallskriget. Fullföljandet av ansvarsskyldigheten var ett centralt tema också i statsminister Marins diskussioner med Oleksandra Matvijtjuk, som leder centret för medborgerliga fri- och rättigheter. 

”Ryssland och dess företrädare måste ställas till svars för det olagliga aggressionsbrottet, krigsförbrytelserna och följderna av kriget. Finland deltar i en kärngrupp på 20 länder som söker sätt för att realisera ansvaret”, sade statsminister Marin.

Statsministern bekräftade Finlands stöd för president Zelenskyjs fredsinitiativ och genomförandet av det, till exempel när det gäller strålsäkerhet och miljöskador. Miljö- och klimatminister Maria Ohisalo, som deltog i besöket, undertecknade samförståndsavtal för Finlands del. Avsikten med samförståndsavtalen är att hjälpa Ukraina med miljöövervakning, återuppbyggnaden av landet och grön omställning.

Statsminister Marin besökte också krigssjukhuset i Kiev och en skola i Irpin.

”Vi vill ge ett starkt budskap om hopp också för landets återuppbyggnad och europeiska framtid. De skolelever som jag träffade i dag kommer att bo i ett Ukraina som hör till Europeiska unionen”, sade statsminister Marin.

Ytterligare information: Lauri Voionmaa, specialmedarbetare (internationella ärenden), tfn
0295 160 306, och Rami Kurth, kommunikationsexpert (EU-ärenden), tfn
050 465 7963, statsrådets kansli