Hoppa till innehåll
Media
Valtioneuvoston kanslia framsida

Statsminister Marin och Nya Zeelands premiärminister Ardern träffades i Auckland

statsrådets kommunikationsavdelning
Utgivningsdatum 30.11.2022 0.10
Pressmeddelande
Pääministerit Marin ja Ardern vierekkäin tiedotustilaisuudessa

Statsminister Sanna Marin och Nya Zeelands premiärminister Jacinda Ardern träffades i Auckland på onsdag morgon lokal tid. Det är första gången som Finlands statsminister avlägger ett besök i Nya Zeeland. Dessutom är besöket det första som en stats- eller regeringschef från EU avlägger efter att reserestriktionerna i samband med covid-19-pandemin slopats.

Under mötet betonades att både Nya Zeeland och Finland är progressiva demokratier som vill aktivt försvara gemensamma värden i det multilaterala systemet. Ett framträdande samtalsämne var försvaret av universella mänskliga rättigheter, demokrati och jämställdhet. Att försvara dessa värden är mer aktuellt än någonsin nu när de utmanas i världen. Statsminister Marin och premiärminister Ardern diskuterade också ursprungsfolkens rättigheter och ställning. Samarbete mellan Finland och Nya Zeeland är viktigt när vi försvarar multilateralismen tillsammans med andra likasinnade länder.

Marin och Ardern diskuterade sätt att bidra till en ambitiös klimatpolitik och den gröna omställningen. Som avancerade ekonomier och välfärdsstater står Finland och Nya Zeeland också inför liknande utmaningar, bland annat en åldrande befolkning. Ministrarna utbytte därför synpunkter på ekonomiska frågor och sätten att organisera framtidens välfärdstjänster. Finland och Nya Zeeland samarbetar redan nu på detta område. Statsminister Marin lyfte fram det finländska kunnandet till exempel inom ny teknik och digitala tjänster.

Statsminister Marin och premiärminister Ardern fördömde gemensamt Rysslands olagliga anfallskrig mot Ukraina och de grova brotten mot internationell rätt och FN-stadgan. De betonade att Ukraina ska få stöd av det internationella samfundet så länge som det behövs. Fred ska uppnås på Ukrainas villkor, och de som gjort sig skyldiga till krigsförbrytelser ska ställas till svars, framhöll ministrarna.

Säkerhetspolitik var ett framträdande tema i ministrarnas diskussioner. De utbytte synpunkter på läget i regionen Indiska oceanen/Stilla havet. Statsminister Marin är Finlands representant vid toppmötet mellan EU och Asean i Bryssel den 14 december. Ministrarna framhöll vikten av samarbete mellan Nya Zeeland och EU i regionen Indiska oceanen/Stilla havet. Förhandlingarna om ett frihandelsavtal mellan EU och Nya Zeeland har nyligen slutförts. Marin och Ardern förband sig att samarbeta för att säkerställa att avtalet undertecknas och ratificeras så snart som möjligt.

Ministrarna diskuterade också Kinas roll i regionen och relationerna mellan EU och Kina. Statsminister Marin redogjorde för Finlands och EU:s åtgärder när det gäller att bedöma kommersiella beroendeförhållanden med Kina inom vissa områden, bland annat ny teknik och läkemedel. Ett annat aktuellt tema som ministrarna särskilt fokuserade på var det allvarliga läget för kvinnor och flickor i Iran.

I samband med mötet gick statsminister Marin och premiärminister Ardern ut med ett omfattande gemensamt uttalande där de bekräftar sitt gemensamma åtagande när det gäller att bekämpa klimatförändringar och förlusten av biologisk mångfald och skydda miljön i Antarktis. Dessutom uttryckte de sin vilja att stärka de bilaterala näringslivskontakterna exempelvis inom vetenskap och teknologi, särskilt vad gäller digitalisering, trådlös mobilteknik, artificiell intelligens, kvantberäkning, dataekonomi och grön omställning.

Med på statsministerns resa följer utvecklings- och utrikeshandelsminister Ville Skinnari och en delegation bestående av finländska företag som Business Finland har samlat. Företagen i delegationen är CSC – IT Center for Science, Kone Corporation, Neste Abp, Nokia Abp och WithSecure. Statsminister Marin, minister Skinnari och företagsdelegationen ska också träffa företrädare för näringslivet.

På torsdag, eller onsdag kväll finsk tid, träffar statsminister Marin oppositionsledaren Christopher Luxon.

Från Nya Zeeland går resan vidare till Australien. På fredag träffar statsminister Marin Australiens premiärminister Anthony Albanese i Sydney. Statsministern ska också hålla ett tal vid det internationellt ansedda Lowy-institutet. Hon ska tala om lärdomarna av den senaste tidens kriser, bland annat covid-19-pandemin och Rysslands anfallskrig.

Ytterligare information: Lauri Voionmaa, specialmedarbetare (internationella ärenden), tfn 0295 160 306, Iida Vallin, specialmedarbetare (kommunikation och medierelationer), tfn 0295 160 947, och Päivi Paasikoski, statsrådets kommunikationsdirektör, tfn 040 547 6279, statsrådets kansli; Tiina Vainio, specialmedarbetare (medierelationer), tfn 0295 350 148, Arto Haapea, chef för utrikesministeriets enhet för östra Asien och Oceanien, tfn 0295 350 416, och Ryan Hemingway, kommunikationskoordinator, Finlands ambassad i Canberra, tfn +61 2 6273 3800, [email protected]