Hoppa till innehåll
Media
Valtioneuvoston kanslia framsida

Statsminister Marin och Spaniens premiärminister Sánchez diskuterade intensifierat samarbete

statsrådets kommunikationsavdelning
Utgivningsdatum 26.1.2022 17.16 | Publicerad på svenska 27.1.2022 kl. 11.38
Pressmeddelande 37/2021

Statsminister Sanna Marin och Spaniens premiärminister Pedro Sánchez träffades i Madrid onsdagen den 26 januari. Ministrarna diskuterade möjligheterna att intensifiera samarbetet inom ramen för de ekonomiska relationerna mellan sina länder och i flera EU-ärenden. Ett annat centralt tema var säkerhetsläget i Europa.

”Finland och Spanien tänker lika om många saker. Vi har möjligheter till ett gott samarbete både i många EU-ärenden och mellan våra länder”, konstaterade statsminister Marin vid ministrarnas gemensamma presskonferens.

Finlands export till Spanien har ökat med undantag av svackan under pandemiåret 2020. EU:s återhämtningsprojekt öppnar nya möjligheter för Finland att intensifiera handelssamarbetet med Spanien, till exempel när det gäller den digitala och gröna omställningen.

Spanien och Finland har liknande syn bland annat när det gäller att utveckla EU:s gemensamma utrikes-, säkerhets- och försvarspolitik, fördjupa den inre marknaden, främja frihandel och hantera migrationen. Också EU:s gemensamma värden, såsom rättsstatsprincipen, mänskliga rättigheter och jämställdhet, är viktiga för både Finland och Spanien. Båda länderna vill stärka EU:s gemensamma röst i globala frågor.

Statsminister Marin och premiärminister Sánchez diskuterade toppmötet mellan Europeiska unionen och Afrikanska unionen i februari och Europeiska rådets två möten med temat ekonomi och säkerhet i mars. De behandlade också frågor som gäller covid-19-pandemin, klimatförändringen och Europas energiförsörjning. Dessutom diskuterade ministrarna ingående säkerhetsläget i Europa.

”Det rådande säkerhetsläget i Europa väcker oro. EU ger Ukraina sitt starka stöd. Som vi konstaterade vid Europeiska rådets möte i december kommer Rysslands ytterligare militära handlingar att få omfattande konsekvenser och medföra stora kostnader”, sade statsminister Marin.

Ytterligare information: Jari Luoto, statsministerns understatssekreterare för Europafrågor, tfn 050 468 5949, Tuulia Pitkänen, specialmedarbetare i EU-ärenden, tfn 041 501 3092, och Anne Sjöholm, kommunikationschef för EU-ärenden och internationella ärenden, tfn 040 537 0733, statsrådets kansli