Hoppa till innehåll
Media
Valtioneuvoston kanslia framsida

Statsminister Marin träffade Australiens premiärminister Albanese

statsrådets kommunikationsavdelning
Utgivningsdatum 2.12.2022 7.29 | Publicerad på svenska 2.12.2022 kl. 10.47
Pressmeddelande
Pääministerit Marin ja Albanese seisovat vierekkäin, taka-alalla Sydneyn oopperatalo

Statsminister Sanna Marin träffade Australiens premiärminister Anthony Albanese i Sydney fredagen den 2 december.

Statsminister Marin har varit på officiella besök i Australien och Nya Zeeland denna vecka. Det är första gången som Finlands statsminister avlägger besök i länderna. I resan deltar också utvecklings- och utrikeshandelsminister Ville Skinnari och en delegation bestående av finländska företag.

Relationerna mellan Finland och Australien har blivit mångsidigare under de senaste åren. Den bilaterala handeln har ökat kraftigt och finländska företag är redan rätt väl representerade i Australien. Att försvara den multilaterala ordningen, de mänskliga rättigheterna, demokratin, rättsstatsprincipen och frihandeln är viktigt för båda länderna.

Statsminister Marin och premiärminister Albanese diskuterade Rysslands anfallskrig mot Ukraina, stödet till Ukraina, Finlands kommande Natomedlemskap samt säkerhetsläget och stormaktsrelationerna i regionen Indiska oceanen/Stilla havet.

Marin och Albanese fördömde gemensamt Rysslands olagliga anfallskrig mot Ukraina och de grova brotten mot internationell rätt och FN-stadgan. De uttryckte än en gång sitt orubbliga stöd för Ukrainas suveränitet och territoriella integritet. Dessutom framförde ministrarna ett krav om att Ryssland omedelbart ska upphöra med kriget och dra tillbaka sina styrkor från Ukraina. De meddelade också att de förbinder sig till samarbete med det internationella samfundet för att stödet till Ukraina ska fortsätta.

Förändringarna i den internationella säkerhetspolitiska miljön och försvaret av gemensamma värden förutsätter allt intensivare samarbete mellan likasinnade länder. Australien och Finland står fast bakom den multilaterala ordningen. Finland kan erbjuda pålitliga lösningar till exempel när det gäller ny teknik och digitalisering, gruvteknik och grön omställning.

Statsminister Marins besök i Australien är också det första som en stats- eller regeringschef från EU avlägger i landet efter covid-19-pandemin. Statsminister Marin och premiärminister Albanese utbytte synpunkter på relationerna mellan EU och Australien och ansåg det vara viktigt att snabbt få förhandlingarna om ett modernt och ambitiöst frihandelsavtal slutförda. Finland hoppas att EU och Australien ska kunna utöka sitt samarbete särskilt inom ny teknik, forskning och innovation.

Marin och Albanese diskuterade även klimatförändringarna, förlusten av biologisk mångfald och den gröna omställningen. I samband med sitt möte offentliggjorde ministrarna ett gemensamt uttalande som framhåller vikten av samarbete mellan progressiva och likasinnade länder och samarbetsmöjligheterna inom olika områden.

Statsminister Marin talade vid Lowy-institutet

På fredagen deltog statsminister Marin i ett diskussionsmöte om säkerhetsfrågor vid det internationellt ansedda Lowy-institutet. Hon talade om lärdomarna av den senaste tidens kriser, bland annat covid-19-pandemin och Rysslands anfallskrig. Enligt Marin har dessa framhävt behovet av ökat samarbete mellan demokratierna till exempel när det gäller att utveckla ny teknik, säkerställa en tillräcklig kunskapsbas och trygga tillgången på kritiska råvaror och medicinska förnödenheter.

Statsminister Marin och minister Skinnari med sina delegationer har även haft flera möten med företrädare för näringslivet. På fredagen deltog de i invigningen av Kones nya Customer Experience Center i Sydney och i ett evenemang där teknologisamarbetet mellan Nokia och NBN offentliggjordes. (Omnämnandet av Nokias och NBN:s teknologisamarbete fogades till meddelandet den 2 december 2022 kl. 11).

Med på resan följer en delegation bestående av finländska företag som Business Finland har samlat. De företag som är representerade i delegationen är CSC – IT Center for Science, Kone Corporation, Neste Abp, Nokia Abp och WithSecure.

Ytterligare information: Lauri Voionmaa, specialmedarbetare (internationella ärenden), tfn 0295 160 306, Iida Vallin, specialmedarbetare (kommunikation och medierelationer), tfn 0295 160 947, och Päivi Paasikoski, statsrådets kommunikationsdirektör, tfn 040 547 6279, statsrådets kansli; Tiina Vainio, specialmedarbetare (medierelationer), tfn 0295 350 148, Arto Haapea, chef för utrikesministeriets enhet för östra Asien och Oceanien, tfn 0295 350 416, och Ryan Hemingway, kommunikationskoordinator, Finlands ambassad i Canberra, tfn +61 2 6273 3800, [email protected]