Hoppa till innehåll
Media
Valtioneuvoston kanslia framsida

Statsminister Marin träffade företrädare för Sametinget

statsrådets kommunikationsavdelning
Utgivningsdatum 13.8.2021 12.14 | Publicerad på svenska 13.8.2021 kl. 14.51
Pressmeddelande 461/2021

Den 12 augusti träffade statsminister Sanna Marin Sametingets ordförande Tuomas Aslak Juuso och andra företrädare för Sametinget på Ständerhuset. Mötet ordnades på Sametingets initiativ. I mötet deltog också statssekreterare Henrik Haapajärvi samt tjänstemän från statsrådets kansli och justitieministeriet.

Vid mötet diskuterades revideringen av sametingslagen och andra aktuella frågor. Statsminister Marin konstaterade att det är viktigt att förslaget till ändring av sametingslagen sänds till riksdagen för behandling så snart som möjligt.

Förberedelserna för den sannings- och försoningskommission för samer som nämns i regeringsprogrammet sker under ledning av statsrådets kansli. Statsminister Marin hoppades att sannings- och försoningskommissionen kan inleda sitt viktiga arbete så snart som möjligt.

Vid mötet konstaterades vikten av fortsatt och intensivare samarbete och dialog. Det finns till exempel beröringspunkter mellan Sametingets mål och målen i regeringsprogrammet.
Sametinget framförde en inbjudan till statsminister Marin att besöka samernas hembygdsområde.


Bilder från mötet


Ytterligare information: Henrik Haapajärvi, statssekreterare, tfn 09 1602 2006 och 
Nina Brander, specialsakkunnig, tfn 0295 160 347, statsrådets kansli