Hoppa till innehåll
Media
Valtioneuvoston kanslia framsida

Statsminister Marin träffade Sveriges statsminister i Stockholm

statsrådets kommunikationsavdelning
Utgivningsdatum 13.4.2022 17.12
Pressmeddelande 249/2022
Statsministrarna Marin ach Andersson promenera ute

Statsminister Sanna Marin träffade Sveriges statsminister Magdalena Andersson i Stockholm onsdagen den 13 april. Statsministrarna diskuterade hur Finlands och Sveriges säkerhet kan stärkas i den förändrade säkerhetspolitiska omgivningen. Det säkerhetspolitiska läget i Europa har förändrats genomgripande sedan Ryssland invaderade Ukraina.

I diskussionerna framhölls att Finland och Sverige delar samma säkerhetspolitiska miljö och att ländernas säkerhetslösningar inverkar på varandra. Både i Finland och Sverige strävar man nu efter att garantera medborgarnas säkerhet på både kort och lång sikt. 

Statsminister Marin berättade för statsminister Andersson om den redogörelse som Finlands regering lämnade till riksdagen under dagen för besöket. Redogörelsen innehåller en bedömning av hur Finland kan stärka den nationella försvarsförmågan och utveckla det internationella försvarssamarbetet med sina partner, av vilka Sverige är den allra närmaste. I redogörelsen ingår också en bedömning av konsekvenserna av ett eventuellt Natomedlemskap.
  
"Riksdagen måste bedöma hurdant skydd ett eventuellt Natomedlemskap skulle innebära. Vi måste vara mycket öppna om alla konsekvenser och risker. Det finns risker på både kort och lång sikt. Det finns risker både om vi ansöker om medlemskap och om vi inte gör det”, sade statsminister Marin. 
  
Vid sitt möte bedömde statsministrarna också förutsättningarna för att påverka Ryssland genom nationella åtgärder och åtgärder på EU-nivå, av vilka de viktigaste är EU:s sanktioner mot Ryssland. Finland och Sverige stöder Ukraina och ukrainarna i deras kamp på många sätt, också genom att sända vapen till Ukrainas försvarsmakt. För närvarande övervägs att utöka hjälpen från EU också i fråga om vapenmateriel. 
 
Ytterligare information: Jari Luoto, statsministerns understatssekreterare för Europafrågor, tfn 050 468 5949, Lauri Voionmaa, specialmedarbetare (internationella ärenden), tfn 050 421 0422, och Anne Sjöholm, kommunikationschef för EU-ärenden, tfn 040 537 0733, statsrådets kansli