Hoppa till innehåll
Media
Valtioneuvoston kanslia framsida

Statsminister Petteri Orpos minnesord vid minnesstunden för president Martti Ahtisaari den 10 november 2023

statsrådets kommunikationsavdelning
Utgivningsdatum 10.11.2023 17.42
Tal

Statsminister Petteri Orpo talade vid minnesstunden för fredsnobelisten president Martti Ahtisaari i Statsrådets festvåning fredagen den 10 november 2023.

Ärade fru Eeva Ahtisaari,
Martti Ahtisaaris anhöriga,
Herr och fru Republikens President,
Begravningsgäster,
Mina damer och herrar,
Excellencies, Ladies and Gentlemen,

Kära anhöriga, bästa åhörare,

president Martti Ahtisaari lämnade ett bestående intryck på världen. I dag hedrar vi minnet av tidernas kanske mest internationella finländska ledare. Hans ihärdiga arbete för att lösa konflikter har påverkat otaliga människors liv på flera kontinenter.

Han var diplomat, president och fredsmedlare. Han arbetade ute på fältet och var verksam i Afrika, i Asien och på Balkan – hans arbete var verkligen världsomspännande. Han är den finländare som haft störst inflytande på Förenta nationernas utveckling.

Frihet är det dyrbaraste en människa har. President Ahtisaari ansåg att friheten ska fördelas på ett rättvist sätt.

Att president Ahtisaari var så framgångsrik i sitt arbete berodde nog också på hans personlighet. Han utgick från att alla människor ska bemötas på ett respektfullt sätt.

Redan i ungdomen visade Martti Ahtisaari prov på ihärdighet och vilja att aldrig ge upp – och på beslutsamhet, rentav envishet, att gå sin egen väg. "Genom sina oförtröttliga ansträngningar och goda resultat har han visat vilken roll medling av olika slag kan spela för att lösa internationella konflikter", lydde norska Nobelkommitténs motivering då Martti Ahtisaari tilldelades Nobels fredspris 2008.

President Martti Oiva Kalevi Ahtisaari var Finlands tionde president och den första presidenten som utsågs genom direkt folkval 1994. Det var en svår tid med massarbetslöshet till följd av den ekonomiska depressionen i Finland. Som president oroade han sig för de finländare som inte hängde med när ekonomin vände uppåt.

President Ahtisaari var en stark anhängare av Finlands anslutning till Europeiska unionen. Han visade för många av oss ett nytt slags ledarskap i en tid av förändring.

Han understödde också Finlands Natomedlemskap: inte enbart på grund av hotet från Ryssland, utan också för att han ansåg att en västerländsk demokrati ska vara med i alla organisationer där andra västländer är med.

Som president etablerade han oförtröttligt viktiga kontakter för Finlands utrikeshandel. Genom sina landskapsbesök runt om i Finland infriade han sitt löfte att upprätthålla en dialog med finländarna.

Personligen träffade jag president Ahtisaari för första gången när jag var generalsekreterare för Finlands studentkårers förbund. Hans sätt att bemöta oss studerande gjorde intryck. Han lyssnade, var genuint intresserad och uppmanade oss att se nyfiket på världen.

Efter sin presidentperiod fortsatte Ahtisaari i internationella medlingsuppdrag. Organisationen CMI, Crisis Management Initiative, som han grundat är världsledande på sitt område.

President Martti Ahtisaari är borta. Hans arv, det viktiga fredsarbetet, lever vidare.