Hoppa till innehåll
Media
Valtioneuvoston kanslia framsida

Statsrådet antog principbeslut om kommunikationen under regeringsperioden

statsrådets kommunikationsavdelning
Utgivningsdatum 21.9.2023 14.13
Pressmeddelande
bild av Statsrådsborgen

Statsrådet har utfärdat ett principbeslut om statsrådets kommunikation under denna regeringsperiod. Principbeslutet ersätter kommunikationsstrategin för förra regeringsperioden. I principbeslutet anges de gemensamma huvudmålen och arbetssätten med avseende på statsrådets kommunikation. Principbeslutet är ett led i regeringens strategiska ledning.

De snabba förändringarna i kommunikationsmiljön och de senaste årens kriser har framhävt behovet av att förtydliga arbetssätten och samordningsansvaren inom statsrådets gemensamma kommunikation. På längre sikt kan ett intensivare samarbete också medföra kostnadsbesparingar.

Det centrala målet för statsrådets kommunikation är att stärka förutsättningarna för demokrati och demokratiska beslut. Kommunikationen ger en sanningsenlig helhetsbild av statsrådets och ministeriernas verksamhet, mål, beslut och beredningsprocesser och främjar samspelet mellan regeringen och det övriga samhället. Statsrådet kommunicerar på ett sådant sätt att människor kan lita på att de får riktig och tillförlitlig information öppet, objektivt och i rätt tid. För att målet ska kunna nås måste kommunikationen systematiskt främja yttrandefrihet, öppenhet och jämlikhet.

De värderingar, mål och principer som antagits i Rekommendationen om statsförvaltningens kommunikation (2023) tjänar som ryggstöd i genomförandet av principbeslutet och i regeringens och statsrådets gemensamma kommunikation.

Ytterligare information: Päivi Paasikoski, statsrådets kommunikationsdirektör, tfn 040 547 6279, och Jyri Rantala, statsrådets biträdande kommunikationsdirektör, tfn 040 559 7129