Hoppa till innehåll
Media
Valtioneuvoston kanslia framsida

Partistöden för 2019 har beviljats

statsrådets kommunikationsavdelning
Utgivningsdatum 7.2.2019 13.50
Pressmeddelande 73/2019
Bild: Riksdagen

Torsdagen den 7 februari beviljade statsrådet stöd till partierna för tiden 1.1–30.4.2019. På grund av riksdagsvalet i april 2019 delas partistöd ut endast för fyra månader. Landskapet Ålands andel inberäknat uppgår understöden till sammanlagt 9 878 334 euro. Statsunderstöden beviljas för att stödja partiernas politiska verksamhet och deras informationsverksamhet och kommunikation. Partistöden fördelas i proportion till det antal platser i riksdagen som partierna fått i riksdagsvalet.

Ett belopp på 9 828 942 euro är avsett att användas för understödjande av partiernas politiska verksamhet och deras informationsverksamhet och kommunikation. Av detta belopp är 5 procent avsett för kvinnornas politiska verksamhet och likaså 5 procent för verksamheten i partiernas kretsorganisationer, allt enligt samma grunder som ovannämnda understöd.

Ålands landskapsregering beviljades 49 392 euro för understödjande av politisk verksamhet och informationsverksamhet i landskapet Åland.

Partierna, antalet riksdagsledamöter inom parentes och de beviljade understöden

Centern i Finland r.p. (49): 2 420 192 euro
Sannfinländarna r.p. (38): 1 876 883 euro
Samlingspartiet r.p. (37): 1 827 492 euro
Finlands Socialdemokratiska Parti r.p. (34): 1 679 317 euro
Gröna förbundet r.p. (15): 740 875 euro
Vänsterförbundet r.p. (12): 592 700 euro
Svenska Folkpartiet i Finland r.p. (9): 444 525 euro
Kristdemokraterna i Finland r.p. (5): 246 958 euro
Sammanlagt (199): 9 828 942 euro
Ålands landskapsregering: 49 392 euro

Partistöd har beviljats sedan 1967. Statens revisionsverk övervakar användningen av partistöden.

Ytterligare information: Kreetta Simola, specialsakkunnig, tfn 0295 160 638, statsrådets kansli