Hoppa till innehåll
Media
Valtioneuvoston kanslia framsida

Statsrådet och alla ministerier har övergått till gemensam ärendehantering

statsrådets kommunikationsavdelning
Utgivningsdatum 28.11.2022 10.19
Pressmeddelande

Statsrådet och alla dess ministerier har tagit i bruk ett gemensamt ärendehanteringssystem, VAHVA, samt en elektronisk underskrift.

Projektet för utveckling av statsrådets gemensamma ärendehantering har uppnått ett av sina viktigaste mål när alla 12 ministerier har övergått till att använda en gemensam ärendehanteringslösning. I september 2022 blev användningen av VAHVA även tillgänglig för beredningen av EU-ärenden. Det som återstår av VAHVA-projektets mål är att reformera regeringens beslutsfattande.

Ett gemensamt ärendehanteringssystem har medfört gemensamma verksamhetsmodeller för dokumentförvaltningen. I och med VAHVA-systemet har alla ministerier också infört en sådan avancerad elektronisk underskrift som avses i eIDAS-direktivet.

Statsrådet och ministerierna skickar elektroniskt undertecknade handlingar, officiella delgivningar och EU-handlingar från VAHVA-systemets adresser. De som väntar på dokument från statsrådet och ministerierna bör i sina e-postsystem försäkra sig om att de meddelanden som VAHVA systemet skickar inte går till skräpposten. Om materialet innehåller sekretessbelagda uppgifter sänds det per säker e-post: mottagaren får ett meddelande med instruktioner om hur man ska gå till väga för att läsa meddelandet.

Ytterligare information:

konsultativ tjänsteman Anne-Kaarina Niemi
sektorchef Max Hamberg
[email protected]