Hoppa till innehåll
Media
Valtioneuvoston kanslia framsida

Statsrådet uppmärksammar 100-årsdagen av president Mauno Koivistos födelse lördagen den 25 november 2023

statsrådets kommunikationsavdelning
Utgivningsdatum 24.11.2023 10.00 | Publicerad på svenska 24.11.2023 kl. 10.23
Pressmeddelande

Lördagen den 25 november 2023 har det gått exakt hundra år sedan president Mauno Koivisto föddes. För att hedra detta avtäcks ett officiellt minnesmärke över president Koivisto, verket Välittäjä (Förmedlaren), i Lilla parlamentets park i Helsingfors vid en ceremoni som börjar kl. 17.

Med minnesmärket hedrar statsrådet president Koivistos minne och omfattande livsverk. Minnesmärket är formgivet och tillverkat av skulptören Kirsi Kaulanen, som 2021 utsågs till vinnare i en formgivningstävling om minnesmärket som utlystes av statsrådets kansli.

”Skulpturen beskriver Mauno Koivistos roll som president mellan öst och väst, som en förmedlare. Åskådaren lockas att gå genom skulpturen och spegla sig i dess yta. Skulpturen manar oss att fundera på hur var och en kan främja fred, såväl inre som yttre, i sitt eget liv”, beskriver skulptören Kaulanen sitt verk.

Det sex meter höga och femton meter långa verket i två delar är tillverkat av syrafast stål och placerat på båda sidor om mittgången i Lilla parlamentets park. Det är möjligt att gå genom verket. Nedifrån är skulpturen belyst med ljus som är inbäddade i marken och uppifrån med fyra stycken tio meter höga ljusstolpar.

Statsrådets kansli har beställt verket Välittäjä av skulptören Kaulanen. Upphandlingens värde uppgår till 1 035 000 miljoner euro. Statsrådets kansli donerar verket till Helsingfors stads konstsamling. Finlands alla framlidna presidenter har officiella minnesmärken i huvudstaden.

Den högsta statsledningen i Finland deltar i lördagens avtäckningsceremoni. Republikens president Sauli Niinistö och statsminister Petteri Orpo håller tal. För musiken svarar gymnasiet Sibelius-lukios kammarkör och Gardets musikkår. Avtäckningsceremonin är öppen för allmänheten.

På programmet står två uruppföranden. Kapellmästaren Juha Pisto har komponerat musiken till stunden då minnesmärket avtäcks. Avtäckningsceremonin avslutas med musikstycket Miete (Fundering), som är komponerat av Tapani Länsiö och vars text baserar sig på välkända ord av president Koivisto. Sången framförs av gymnasiet Sibelius-lukios kammarkör.

Avtäckningsceremonin fortsätter med en tillställning för inbjudna gäster i riksdagens Lilla parlamentet-byggnad, där professor Tapio Bergholm håller ett festtal under rubriken ”President Koivisto 100 år”.

Mauno Henrik Koivisto var Republiken Finlands president 1982–1994. Han var krigsveteran, bankdirektör, filosofie doktor, statsminister och republikens president, och lotsade Finland i riktning mot EU-medlemskap.

President Koivisto avled i Helsingfors den 12 maj 2017. Han fick statsbegravning i Helsingfors den 25 maj 2017.President Koivisto är begravd på Sandudds begravningsplats.

Program för avtäckningsceremonin kl. 17

Musikstycket Suomen laulu – gymnasiet Sibelius-lukios kammarkör

Öppningstal – statsminister Petteri Orpo

Avtäckningstal – republikens president Sauli Niinistö

Minnesmärket avtäcks
musik komponerad för avtäckningen (Juha Pisto) –Gardets musikkår

Tal – skulptör Kirsi Kaulanen        

Musikstycket Miete (mel. Tapani Länsiö) – gymnasiet Sibelius-lukios kammarkör

17.30 Tillställningen i Lilla parlamentets park avslutas

17.40 Allmänheten kommer åt minnesmärket

Ytterligare information: Tiina-Kaisa Laakso-Liukkonen, ledande sakkunnig, tfn 0295 160 220, och Aapo Riihimäki, specialsakkunnig i kommunikation, tfn 050 471 3020, statsrådets kansli