Hoppa till innehåll
Media
Valtioneuvoston kanslia framsida

Statsrådets kansli har fått fullmakt att bevilja ett kapitallån till Finavia Abp

statsrådets kommunikationsavdelning
Utgivningsdatum 2.9.2021 13.53 | Publicerad på svenska 3.9.2021 kl. 15.03
Pressmeddelande 494

Vid statsrådets sammanträde beviljades idag statsrådets kansli fullmakt att finansiera flygplatsbolaget Finavia Abp genom ett kapitallån på cirka 33 miljoner euro. Kapitallånet hör till statens åtgärder som ägare för att trygga bolagets finansiering och lånet tas vid en tidpunkt som avtalas senare.


Riksdagen har i statsbudgeten för 2021 beviljat sammanlagt 350 miljoner euro för att stärka finansieringen av Finavia Abp. I mars 2021 investerade staten cirka 317 miljoner euro i Finavia och det kapitallån som det är frågan om nu är den sista delen av finansieringshelheten. 

Genom att ytterligare kapitalisera Finavia Abp tryggar finska staten Finavias verksamhetsförutsättningar för att möta de förändringar som orsakats av coronakrisen. På grund av coronapandemin har antalet resenärer på Finavias flygplatser minskat med cirka 80 procent och det beräknas ta flera år för flygtrafiken att återhämta sig. Denna ytterligare kapitalisering gör det möjligt för Finavia att fortsätta sin verksamhet samt slutföra bolagets utvecklingsprogram i miljardklassen. 

Finavia Abp är ett aktiebolag som helt ägs av finska staten. Staten har ett strategiskt intresse i ägandet av bolaget och i enlighet med detta har bolaget till uppgift att säkerställa utbudet av inrikes och internationella flygförbindelser genom att utveckla och driva Finlands flygplatsnät.

Mer information: Vesa Vuorenkoski, statssekreterare, [email protected], 0295 160 380 och Minna Pajumaa, finansråd, [email protected], 0295 16 0147