Hoppa till innehåll
Media
Valtioneuvoston kanslia framsida

Våra webbtjänster förnyas. Statsrådets kanslis webbplats vnk.fi blir en del av webbplatsen statsrådet.fi onsdagen den 24 april. Detta kan orsaka tillfälliga brister och störningar i webbtjänsterna.

Statsrådets kanslis budgetförslag för 2019

statsrådets kommunikationsavdelning
Utgivningsdatum 14.9.2018 13.03 | Publicerad på svenska 17.9.2018 kl. 8.46
Pressmeddelande 416/2018

Enligt regeringens budgetförslag ska anslagen under statsrådets kanslis huvudtitel för 2019 vara 265,6 miljoner euro, vilket är 55 miljoner euro mer än i den ordinarie budgeten för 2018. Anslagsökningen föranleds huvudsakligen av Finlands EU-ordförandeskap.

I anslagen under statsrådets kanslis huvudtitel finns beredskap för utgifterna för Finlands kommande EU-ordförandeskap. För år 2019 föreslås ett anslag på 60 miljoner euro för detta ändamål. För de totala utgifterna för EU-ordförandeskapet har det reserverats 70 miljoner euro 2018–2020. Under inrikesministeriets huvudtitel reserveras dessutom anslag för säkerhetsarrangemang under ordförandeskapsperioden. Finland är ordförande i Europeiska unionen från den 1 juli till den 31 december 2019.

I Finlands finansiella bidrag till Europeiska kompetenscentret för motverkande av hybridhot föreslås en höjning på 0,4 miljoner euro jämfört med föregående år. Anslagsökningen beror på att antalet medlemsländer har ökat. Finlands finansiella bidrag 2019 är totalt 1,1 miljoner euro.

Av detta anslag föreslås 1,5 miljoner euro bli anvisade för den sannings- och försoningsprocess som gäller samerna. Finansieringen riktas till arbetet vid den samiska sannings- och försoningskommissionen samt till arbetet för att främja sannings- och försoningsprocessen.

För genomförandet av åtgärdsprogrammet Sunda lokaler 2028 föreslås 0,7 miljoner euro. Målet för den tioåriga programperioden är att göra offentliga byggnader sundare och att effektivisera vården, behandlingen och rehabiliteringen av alla som lider av dåligt inomhusklimat. Statsrådet fattade ett principbeslut om åtgärdsprogrammet i maj 2018.

För statsrådets kanslis omkostnader föreslås ett anslag på 125,6 miljoner euro. Under momentet föreslås ett anslagstillägg bland annat för genomförande av statsrådets gemensamma utvecklingsprojekt, för anskaffning av möbler och säkerhetsanordningar i statsrådets lokaler och för andra lokalutgifter. På motsvarande sätt minskas anslagen under momentet på grund av regeringens sparbeslut som gäller omkostnader. Det mest betydande sparbeslutet innebär inbesparingar på 2,1 miljoner euro i fråga om lokalutgifter.

I budgetförslaget ingår dessutom bland annat justitiekanslersämbetets omkostnader, ministrarnas, statssekreterarnas och specialmedarbetarnas löneutgifter, aktieförvärv samt partifinansieringen.

För momentet för statsrådets utrednings- och forskningsverksamhet föreslås 11,4 miljoner euro. Utrednings- och forskningsverksamheten syftar till att bredda regeringens och ministeriernas informationsunderlag vid beslutsfattandet, bekräfta regeringens och ministeriernas kunskapsbaserade verksamhetspolitik och stärka den strategiska helhetssynen.

Valtion talousarvioesitys 2019

Ytterligare information: Timo Lankinen, understatssekreterare, tfn 0295 160 300 och Lauri Taro, chef för ekonomienheten, tfn 0295 160 481, statsrådets kansli