Hoppa till innehåll
Media
Valtioneuvoston kanslia framsida

Statsrådets kanslis budgetförslag för 2021

statsrådets kommunikationsavdelning
Utgivningsdatum 13.8.2020 9.56 | Publicerad på svenska 13.8.2020 kl. 10.10
Pressmeddelande 511/2020

Statsrådets kanslis budgetförslag för 2021 uppgår till 222 miljoner euro. Jämfört med 2020 är det en ökning på 3 miljoner euro. I förslaget ingår bland annat statsrådets kanslis och justitiekanslersämbetets omkostnader, ministrarnas, statssekreterarnas och specialmedarbetarnas löneutgifter, statsunderstöden till partier samt anslagen för statsrådets utrednings- och forskningsverksamhet.

För statsrådets kanslis omkostnader föreslås ett anslag på 130,5 miljoner euro. Ökningen jämfört med budgeten för 2020 är 5,3 miljoner euro, vilket beror på justeringar av Senatfastigheters hyror, lönejusteringar och ökade utgifter för statsrådets gemensamma IKT- och informationssäkerhetstjänster. I omkostnaderna beaktas avslutandet av projekt som finansierats 2020 samt sparbeslut som fattats tidigare. 


I förslaget om anslag för statsrådets kanslis omkostnader ingår dessutom 0,5 miljoner euro för planeringen av ett minnesmärke över president Koivisto samt 0,5 miljoner euro för forskningsprojektet Suomalaisten vaiheet Venäjällä vuoden 1917 lokakuun vallankumouksen jälkeen (”Finländarnas öde i Ryssland efter oktoberrevolutionen 1917”).


För ministrarnas och deras statssekreterares och specialmedarbetares löneutgifter föreslås 11,5 miljoner euro. Anslagsnivån är densamma som 2020.


För åtgärdsprogrammet Sunda lokaler 2028 föreslås 1,5 miljoner euro. Målet för åtgärdsprogrammet är att göra offentliga byggnader sundare och att effektivisera vården, behandlingen och rehabiliteringen av dem som lider av dåligt inomhusklimat.


För Europeiska kompetenscentret för motverkande av hybridhot föreslås ett anslag på 1,6 miljoner euro, vilket innebär en ökning på 0,2 miljoner euro jämfört med 2020. Ökningen beror på att antalet medlemsstater har ökat.


För justitiekanslersämbetets omkostnader föreslås 3,9 miljoner euro.


Statsrådets kanslis budgetförslag för 2021 (på finska)
Finansministeriets förslag till statsbudget för 2021 (på finska)


Ytterligare information: Timo Lankinen, understatssekreterare, tfn 0295 160 300, och Lauri Taro, chef för ekonomienheten, tfn 0295 160 481, statsrådets kansli