Hoppa till innehåll
Media
Valtioneuvoston kanslia framsida

Statsrådets kanslis budgetförslag för 2022

statsrådets kommunikationsavdelning
Utgivningsdatum 13.8.2021 11.18
Pressmeddelande 459/2021

Statsrådets kanslis budgetförslag för 2022 uppgår till 223,1 miljoner euro, vilket är 353,3 miljoner euro mindre än i den ordinarie budgeten för 2021. Minskningen beror på att det anslag på 350 miljoner euro som beviljades för kapitalisering av Finavia Abp 2021 inte lägre ingår i budgeten. I budgetförslaget ingår bland annat statsrådets kanslis och justitiekanslersämbetets omkostnader, ministrarnas, statssekreterarnas och specialmedarbetarnas löneutgifter, partifinansieringen samt anslagen för statsrådets utrednings- och forskningsverksamhet.

För statsrådets kanslis omkostnader föreslås ett anslag på 133,3 miljoner euro, vilket innebär en minskning på 1,8 miljoner euro jämfört med 2021. Minskningen beror på att projekt som finansierades 2021 har avslutats och på tidigare sparbeslut. I omkostnaderna har det gjorts tillägg som föranleds av utgifter för förnyelse och underhåll av utrikesförvaltningens mötesteknik, driftskostnader för Teams, ombyggnad av statsrådets lokaler samt tilläggsresurser för statsrådets översättnings- och språktjänster. För vidareutveckling av statsrådets gemensamma tjänstehanteringssystem (Virkku) föreslås ett tillägg på 0,550 miljoner euro.

Dessutom innehåller statsrådets kanslis omkostnader ett anslagsförslag på 0,91 miljoner euro för planeringen av ett minnesmärke över president Koivisto och ett anslagsförslag på 0,085 miljoner euro för genomförandet av hundraårsjubileet av Ålands självstyrelse. Åren 2021–2022 har hundraårsjubileet av Ålands självstyrelse fått sammanlagt 0,188 miljoner euro i finansiering.

För ministrarnas och deras statssekreterares och specialmedarbetares löneutgifter föreslås 11,45 miljoner euro. Anslagsnivån är nästan densamma som 2021.

För statsrådets utrednings- och forskningsverksamhet föreslås ett anslag på 9,2 miljoner euro, vilket innebär en minskning på 1,5 miljoner euro jämfört med budgeten för 2021. Minskningen beror på sparbeslut som hänför sig till momentet.

För åtgärdsprogrammet Sunda lokaler 2028 föreslås 1,5 miljoner euro. Anslagsnivån är densamma som 2021. Målet för åtgärdsprogrammet är att göra offentliga byggnader sundare och att effektivisera vården, behandlingen och rehabiliteringen av alla som lider av dåligt inomhusklimat.

För Europeiska kompetenscentret för motverkande av hybridhot föreslås ett anslag på 1,74 miljoner euro, vilket innebär en ökning på 0,12 miljoner euro jämfört med 2021. Ökningen beror på att antalet medlemsstater har ökat.

För justitiekanslersämbetets omkostnader föreslås 3,8 miljoner euro.

Statsrådets kanslis budgetförslag för 2022 (på finska)
Finansministeriets förslag till statsbudget för 2022 (på finska)

Ytterligare information: Meri-Tuulia Pitkänen, chef för ekonomienheten, tfn 0295 160 414, statsrådets kansli