Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna Media

Strategin för den arktiska politiken på remiss

Statsrådets kommunikationsavdelning
9.2.2021 11.24
Pressmeddelande

Statsrådets kansli har sänt utkastet till strategi för den arktiska politiken på remiss den 8 februari 2021 för en omfattande remissbehandling. Remisstiden löper ut den 12 mars 2021. Den färdiga strategin publiceras i mars. Utarbetandet av strategin är en central del av Finlands arktiska politik.

Strategin har beretts utifrån regeringsprogrammet för statsminister Sanna Marins regering för att stärka det arktiska samarbetet. All aktivitet i den arktiska regionen ska utgå från naturens bärkraft, hänsyn till klimatet, principerna för hållbar utveckling och respekt för urfolkens rättigheter.

Strategin för den arktiska politiken omfattar två valperioder och sträcker sig med andra ord fram till 2030. Strategin fastställer Finlands mest centrala mål i fråga om den arktiska regionen och sammanställer de viktigaste prioriteterna för att uppnå målen. 

I strategins inledningsavsnitt presenteras Finlands mål och vägval i den arktiska politiken under de kommande tio åren. Finland betonar att principerna för hållbar utveckling, jämställdhet mellan könen och jämlikhet är teman som bör genomsyra allt arktiskt samarbete. I inledningsavsnittet behandlas också säkerhetsfrågor och den arktiska politikens internationella verksamhetsmiljö. I strategin understryks vikten av internationellt samarbete.

I strategin ingår följande prioriteter:

  1. Begränsning av och anpassning till klimatförändringen 
  2. Invånarna, främjande av välfärden i regionen samt urfolkens rättigheter 
  3. Arktisk kompetens, spetsforskning och näringar 
  4. Infrastruktur och logistik 

För varje prioriterat område behandlas lägesbilden, den eftersträvade utvecklingen och konkreta åtgärder för att uppnå målen. 

Statsrådets kansli har huvudansvaret för beredningen av strategin. Samtliga ministerier är representerade i styrgruppen för strategin och i arbetsgruppen för tjänstemän med ansvar för arktiska frågor. Även delegationen för arktiska frågor stöder strategiberedningen, och senare också uppföljningen av hur strategin genomförs. Delegationens medlemmar representerar Finlands arktiska kompetens på ett mångsidigt sätt. Henrik Haapajärvi, som är statsministerns statssekreterare, är ordförande för både styrgruppen och delegationen.  Redan i samband med beredningen har ett stort antal experter och intressentgrupper fått uttala sig om strategin. 

Alla arktiska länder och ett flertal sådana länder utanför den arktiska regionen som är intresserade av regionen har nyligen offentliggjort eller håller på att utarbeta sina strategier för Arktis. Sverige och Norge har publicerat sina strategier och Danmarks strategi publiceras i början av året. 

Ytterligare information: Nina Brander, specialsakkunnig, generalsekreterare för delegationen för arktiska frågor, tfn +358 40 823 84 92, och Emma Borg, projektplanerare, strategiavdelningen vid statsrådets kansli, tfn +358 46 921 97 92