Hoppa till innehåll
Media
Valtioneuvoston kanslia framsida

Den finländska gasmarknaden öppnas

statsrådets kommunikationsavdelning
Utgivningsdatum 31.12.2019 10.00
Pressmeddelande 704/2019

Från ingången av 2020 ansluts det finländska gasnätet till det baltiska gasnätet genom förbindelseledningen Balticconnector, och den finländska naturgasmarknaden öppnas för konkurrens. Enligt EU-lagstiftningen ska överföringen av gas åtskiljas från försäljningen av gas på en öppen marknad. Kravet på åtskiljande gäller också ägarstrukturerna i de bolag som är verksamma i dagsläget.

Gasum Oy:s gasöverföringsverksamhet skiljs åt till ett eget bolag, Gasgrid Finland Oy, från ingången av 2020. Samtidigt delas specialuppgiftsbolaget Gasonia Oy, som äger Gasum tillsammans med staten. Till följd av detta bildas specialuppgiftsbolaget Suomen Kaasuverkko Oy. Staten och Suomen Kaasuverkko äger Gasgrid Finland, och finansministeriet ansvarar för ägarstyrningen av bolagen.

Gasum fortsätter som ett bolag som producerar och säljer gas, och åtskiljandet påverkar inte det återstående bolagets ägarförhållanden.

När förbindelseledningen Balticconnector är byggd kan gas importeras till Finland från Ryssland och via Baltikum.

Ytterligare information: Esko Pyykkönen, finansråd, tfn 0295 160 212, statsrådets kansli