Hoppa till innehåll
Media
Valtioneuvoston kanslia framsida

Finland har världens bästa valsystem – fundera varför

justitieministerietstatsrådets kommunikationsavdelning
Utgivningsdatum 25.3.2019 14.21
Pressmeddelande 174/2019

Måndagen den 25 mars startar statsrådets kanslis, justitieministeriets och Säkerhetskommitténs informationskampanj med temat ”Finland har världens bästa valsystem – fundera varför”. Syftet med kampanjen är att uppmuntra medborgare att utöva sin rösträtt vid kommande val och påminna om vikten av mediekritik.

I informationskampanjen medverkar fru Tellervo Koivisto, styrelseordförande för föreningen Veikko ja Lahja Hurstin Laupeudentyö ry Heikki Hursti, basketlandslagets chefstränare Henrik Dettmann, journalisten och programledaren Jone Nikula samt vloggaren och programledaren Veronica Verho. Kampanjen kommer att synas och höras i tv, radio, dagstidningar och sociala medier före vårens val.

Finland har världens bästa valsystem – fundera varför (Youtube)

Varför genomförs informationskampanjen?

I Finland har val ordnats tillförlitligt i över 110 år. Denna starka tradition fortsätter i vår med riksdagsval och Europaparlamentsval. Anordnandet och förrättandet av val bygger fortfarande på en och samma säkra metod med penna, papper och röstningsbås. Dessa tillförlitliga, funktionssäkra och informationssäkra hjälpmedel väntar även i dagsläget på väljarna vid förhandsröstningen och på valdagen.

Nyheter från världen har visat att valen i olika länder har blivit utsatta för försök till valpåverkan utifrån och inhemsk. Rapporterade påverkansmetoder är dataintrång, överbelastningsattacker, spridande av falska nyheter, trakasserier, hot och påtryckningar riktade mot kandidater och partier samt anlitande av troll och botnätverk för att styra debatten. Syftet med de identifierade försöken till påverkan bedöms ha varit att påverka valresultatet eller uppfattningen om valets tillförlitlighet. Föremål för påverkan har varit till exempel valsystemen, valprocesserna och valkampanjerna.

Syftet med den aktuella informationskampanjen är att öka allmänhetens medvetenhet om var man hittar tillförlitlig myndighetsinformation om val. Kampanjen ska också öka medvetenheten om vad valpåverkan går ut på och hur man kan identifiera och bereda sig på valpåverkan. Kampanjen bidrar till demokratifostran genom att öka medvetenheten om förändringar i informationsomgivningen och om informationspåverkan i allmänhet.

Hur har vi i Finland berett oss på valpåverkan?

Myndigheterna har berett sig på valpåverkan sedan i fjol under ledning av justitieministeriet. Beredskap är en del av myndigheternas lagstadgade uppgifter. När den omgivande världen förändras och nya hot och risker identifieras, ska också myndigheterna fortlöpande bedöma vilka konsekvenser förändringarna har för Finland och det finländska samhället.

Som en del av beredskapen har man utvecklat myndigheternas arbetssätt och samarbete samt ordnat utbildning i beredskap för och hantering av valpåverkan för bland annat myndigheterna och partierna. Myndigheterna har också direkta kontakter till företag inom sociala medier. Beredskapens bärande tanke har varit förtroende och upprätthållande av förtroendet.

Var hittar man mer information?

Myndighetsinformation om val finns på justitieministeriets officiella valwebbplats valfinland.fi. På webbplatsen finns också information om valpåverkan, identifiering av valpåverkan och beredskap för valpåverkan. Information finns också på Facebook facebook.com/vaalit.fi och Twitter twitter.com/VaalitFI.

Ytterligare information: statsrådets kommunikationsdirektör Päivi Anttikoski, statsrådets kansli, tfn. 040 536 4821, valdirektör Arto Jääskeläinen, justitieministeriet, tfn 0295 150 128, och generalsekreterare Vesa Valtonen, Säkerhetskommitténs sekretariat, tfn. 0295 140 700