Hoppa till innehåll
Media
Valtioneuvoston kanslia framsida

Finland arbetar för större ambitioner i EU:s klimatpolitik

statsrådets kommunikationsavdelning
Utgivningsdatum 25.4.2018 15.37 | Publicerad på svenska 26.4.2018 kl. 12.52
Pressmeddelande 215/2018

Finland är med i en grupp av EU-länder som bereder tilläggsåtgärder för att skärpa EU:s klimatpolitik. Som en konkret åtgärd föreslår Finland att uppvärmningen per fastighet ska tas med i utsläppshandeln. I EU-området baserar sig uppvärmningen till 75 % på fossila bränslen.

”Under denna regeringsperiod har Finland varit mycket aktivt i miljöfrågor och konkreta åtgärder på området. Jag har också själv efterlyst globalt ledarskap i miljöfrågor av EU”, sade statsminister Juha Sipilä vid Energiindustrins evenemang i Helsingfors.

”Energi- och miljöminister Kimmo Tiilikainen för fram ett mål gällande utvecklandet av utsläppshandeln i dag i Paris. Där har en grupp EU-länder, som arbetar för tilläggsåtgärder för att stävja klimatförändringen, samlats till möte just nu. Det är fint att Finland är med just i denna grupp, där man också i fortsättningen kommer att arbeta ut betydande mål och åtgärder för att EU ska kunna vara en föregångare på klimatpolitikens område”, sade statsminister Sipilä.

I mötet i Paris deltar Frankrike, Tyskland, Finland, Holland, Sverige, Portugal och Luxemburg. Gruppen har som mål att få Europeiska kommissionen att lägga fram ett ambitiöst förslag till strategi för utsläppsminskning på lång sikt för att främja genomförandet av klimatavtalet från Paris.

”Under denna regeringsperiod har Finland ställt som mål att vara kolneutralt år 2045. Vi beslutade halvera utsläppen från trafiken. Vi höjer andelen förnybar energi till 50 %. Vi avstår helt och hållet från kolförbränning före år 2030. Dessa är betydande klimatgärningar som har noterats också internationellt”, konstaterar statsminister Sipilä.

”Det är nödvändigt att även i fortsättningen diskutera de tilläggsåtgärder som stävjandet av klimatförändringen kräver med kollegerna också i Europeiska rådet och det har jag för avsikt att göra”, sade statsminister Sipilä.

Ytterligare upplysningar: specialmedarbetare Kari Jääskeläinen, tfn 0295 160 544, statsrådets kansli