Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna Media

Att vara ett arktiskt land större än sin storlek innebär både en möjlighet och utmaning för Finland

Statsrådets kommunikationsavdelning
18.2.2020 14.35 | Publicerad på svenska 26.2.2020 kl. 12.35
Pressmeddelande 80/2020
Pääministeri Sanna Marin arktisessa seminaarissa

Enligt regeringsprogrammet ska alla aktiviteter i den arktiska regionen utgå från naturens bärkraft, skydd av klimatet, principerna för hållbar utveckling och respekt för ursprungsfolkens rättigheter.

Tisdagen den 18 februari ordnades det ett möte med intressegrupper om beredningen av Finlands politiska strategi för Arktis. Mötet i Helsingfors gick under rubriken ”Finland – ett arktiskt land större än sin storlek”. Ett liknande evenemang ordnades i Rovaniemi för ett par veckor sedan.

Den nya politiska strategin för Arktis ska långsiktigt beakta Finlands mål i den arktiska regionen och de nödvändiga resurserna för verksamheten. Strategin avses bli klar före ingången av 2021. Under beredningen av strategin hörs ett stort antal olika aktörer.

I anförandena och diskussionerna vid mötet i Helsingfors framfördes att följderna av klimatförändringen blir snabbast och tydligast synliga i den arktiska regionen. Eftersom Arktis värms upp kan vi endast under en kort tid exploatera regionen ekonomiskt. Därför förefaller det motstridigt och delvis också kortsynt att ekonomiskt exploatera den arktiska regionen för fossila bränslen. Företagen förstår att användningen av fossila bränslen inte är bra business i längden.

I Finland finns det expertis om kalla förhållanden – sådan resiliens som behövs i extrema förhållanden. Forskningen har en central roll när det gäller att upprätthålla och utveckla denna expertis. Samerna har förstahandskunskap om klimatförändringen. Det är vår gemensamma uppgift att skapa en träffpunkt för traditionell empirisk kunskap och vetenskaplig forskning. Dialogen mellan dem måste stärkas.

Kampen mot klimatförändringen och expertisen om kalla förhållanden är också nära kopplade till hållbar affärsverksamhet. Cirkulär ekonomi och investeringar i resurssmarta lösningar med låga koldioxidutsläpp innebär betydande ekonomiska möjligheter.

Finland vill verka för stabilitet i den arktiska regionen och strävar efter att påverka i sådan riktning att regionen hålls utanför de militära spänningarna. Finland har goda möjligheter att agera medlare.

Vid evenemanget i Helsingfors talade statsminister Sanna Marin, statssekreterare Mikko Koskinen från statsrådets kansli, generaldirektör Juhani Damski från Meteorologiska institutet, direktör Anu Fredrikson från Arktiska ekonomiska rådet och direktör Mika Aaltola från Utrikespolitiska institutet.

Ytterligare information: Nina Brander, generalsekreterare för delegationen för arktiska frågor, tfn 0295 160 347, Heikki Kontro, projektplanerare, tfn 0295 160 977, och Anne Sjöholm, kommunikationschef för EU-ärenden och internationella ärenden, tfn 040 537 0733, statsrådets kansli