Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna Media

Finland är en aktiv och ansvarsfull aktör i den arktiska regionen

Statsrådets kommunikationsavdelning
7.5.2020 11.11
Nyhet 8/2020

All aktivitet i den arktiska regionen ska utgå från naturens bärkraft, skydd av klimatet och principerna för hållbar utveckling samt från respekt för ursprungsfolkens rättigheter. I enlighet med regeringsprogrammet för statsminister Sanna Marin utarbetas det en ny politisk strategi för Arktis som långsiktigt beaktar Finlands mål i regionen och de resurser som behövs för verksamheten.

Det arktiska samarbetet stärks också på andra sätt. Målet är att Finland ska inta en central roll i stärkandet av EU:s politik för Arktis samt stödja Arktiska rådet och arbetet i Arktiska ekonomiska rådet. Finland vill främja stabilitet i den arktiska regionen, och strävar efter att påverka i sådan riktning att regionen hålls utanför de militära spänningarna.

År 2013 fastställdes de huvudsakliga linjerna i strategin för Arktis, och dessa gäller fortfarande. Regeringen fastställde prioriteringarna i strategin år 2016. Uppdateringen av strategin förtydligar Finlands roll och regeringens mål i utvecklingen av den arktiska regionen. Vid uppdateringen går man igenom strategin med tanke på målen och prioriteringarna i regeringsprogrammet och lyfter fram det som måste uppdateras. I mars 2017 godkände man också en åtgärdsplan för uppdateringen som innehåller Finlands mål på en mer konkret nivå och planerade tidtabeller för genomförandet.

Ytterligare information: Nina Brander, specialsakkunnig, tfn 0295 160 347, statsrådets kansli