Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna
Media

Finanspolitiska ministerutskottet behandlade Solidiums uppdaterade handlingsdirektiv

Statsrådets kommunikationsavdelning 12.6.2020 11.27 | Publicerad på svenska 12.6.2020 kl. 11.50
Pressmeddelande 413

Statsrådets finanspolitiska ministerutskott behandlade i dag, fredagen den 12 juni, placeringsbolaget Solidium Oy:s nya handlingsdirektiv. Det helt statsägda bolaget Solidium är en finländsk ankarägare som har ett nationellt intresse i sin verksamhet. Bolaget äger minoritetsandelar i nationellt sett viktiga börsnoterade bolag.

”Det är viktigt att staten har en aktör som Solidium, som tjänar som statens verktyg för att stärka och stabilisera det inhemska ägandet i börsbolag. Solidium hjälper oss att se till att innehavet i bolag som är viktiga för Finland i tillräckligt stor utsträckning är i inhemska händer både under normala förhållanden och under undantagsförhållanden”, konstaterar Europa- och ägarstyrningsminister Tytti Tuppurainen.

I handlingsdirektivet fastställs bland annat samarbetet mellan Solidiums styrelse och staten som ägare, den avkastning som staten förväntar sig och styrelsevalen.

Ytterligare information: Tino Aalto, specialmedarbetare, [email protected], tfn 050 436 9188, och Maija Strandberg, finansråd, [email protected], tfn 050 407 8423, statsrådets kansli

”On tärkeää, että valtiolla on Solidiumin kaltainen toimija, joka toimii valtion työkaluna kotimaisen omistuksen vahvistamiseksi ja vakauttamiseksi pörssiyhtiöissä. Solidiumin avulla voimme huolehtia, että Suomelle tärkeiden yhtiöiden omistus säilyy riittävissä määrin kotimaisissa käsissä niin normaali- kuin poikkeusaikoina”, eurooppa- ja ohjausministeri Tytti Tuppurainen toteaa.

Toimiohjeessa määritellään muun muassa Solidiumin hallituksen ja valtio-omistajan välinen yhteistyö, valtion tuotto-odotukset ja hallitusvalinnat.

Lisätietoja: erityisavustaja Tino Aalto, [email protected], p. 050 436 9188, ja finanssineuvos Maija Strandberg, [email protected], p. 050 407 8423, valtioneuvoston kanslia