Hoppa till innehåll
Media
Valtioneuvoston kanslia framsida

Parlamentarisk diskussion om Sunda lokaler-programmet

Terveet tilat -hanke
Utgivningsdatum 8.6.2018 14.22 | Publicerad på svenska 18.9.2018 kl. 14.47
Parlamentarisk diskussion om Sunda lokaler-programmet

Programmet Sunda lokaler 2028 diskuterades i Sonck-salen i Helsingfors den 5 juni. Under den parlamentariska diskussionen gav företrädare för riksdagsgrupperna respons på det program som statsrådet godkände den 3 maj i syfte att lösa problem med inomhusluften.

Diskussionen leddes av bostads-, energi- och miljöminister Kimmo Tiilikainen, undervisningsminister Sanni Grahn-Laasonen och social- och hälsovårdsministeriets kanslichef Päivi Sillanaukee. Åtgärdsprogrammet diskuterades i samråd med partiernas riksdagsgrupper, eftersom också beredningen av programmet inleddes efter en diskussion med riksdagsgrupperna för ett år sedan. Avsikten är att i fortsättningen diskutera frågan regelbundet för att upprätthålla kontakterna under hela den tioåriga programperioden, det vill säga även under kommande regeringsperioder.

– Alla riksdagsgrupper verkar vara starkt engagerade i programmet, berömde minister Tiilikainen efter diskussionen och konstaterade att partierna delar oron över frågor om inomhusluft. Riksdagens arbetsgrupp för frågor om inomhusluft presenterade för minister Tiilikainen och programmets sekretariat lösningar som kan åstadkomma snabba förändringar.

Det tioåriga Sunda lokaler-programmet syftar till en omfattande strukturell förändring. Detta innebär regelbundna undersökningar av fastigheters skick för att säkerställa att problem med inomhusluften identifieras i god tid och det vidtas snabba åtgärder för att lösa dem. Den så kallade Sunda lokaler-verksamhetsmodellen innebär att man regelbundet utvärderar såväl byggnadernas skick och ändamålsenlighet som användarnas erfarenheter. Vården, behandlingen och rehabiliteringen av dem som lider av problem med inomhusluften utvecklas och behoven att reformera den sociala tryggheten utreds. Kompetensen inom bygg- och fastighetsbranschen utvecklas genom mer utbildning i fuktsäkerhet och byggnadstillsyn.

Fastän det är fråga om ett långsiktigt program, inleds arbetet genast. Runt om i Finland arbetas det hårt för att förbättra inomhusluften – därför är det redan nu möjligt att sprida god praxis. Det är också möjligt at ge stöd, råd och handledning till dem som lider av dåligt inomhusklimat samtidigt som vården, behandlingen, rehabiliteringen och den sociala tryggheten förnyas.

Se inspelningen av diskussionen