Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna Media
Valtioneuvoston kanslia framsida

Stöd från vetenskap i eftervården av coronakrisen: Covid-19-vetenskapspanel har tillsatts

Statsrådets kommunikationsavdelning
22.4.2020 15.00
Pressmeddelande 270/2020

Statsrådets kansli tillsatte den 22 april 2020 en vetenskapspanel med 13 medlemmar som företräder olika vetenskapsområden. Panelen har till uppgift att stödja arbetet i den beredningsgrupp som statsminister Sanna Marin tillsatte den 8 april 2020 för att bereda åtgärder för eftervården av coronakrisen. Vetenskapspanelens mandattid löper ut den 31 maj 2020.

Medlemmarna i vetenskapspanelen har utsetts utifrån en gemensam framställning av Tulanet-sammanslutningen av forskningsinstitut, Finlands universitetsrektorers råd UNIFI rf och Suomalainen Tiedeakatemia ry. Dessutom har statsrådet kompletterat vetenskapspanelen med tre experter.

Vetenskapspanelen har till uppgift att med stöd av forskningsrön hjälpa beredningsgruppen för eftervården av krisen när det gäller att bedöma och förutse vilka effekter coronakrisen har med tanke på social, hälsomässig, ekonomisk och ekologisk hållbarhet samt individers, gemenskapers och samhällets resiliens.

Vetenskapspanelen är självständig i sin verksamhet och arbetar i växelverkan med den beredningsgrupp som statsministern har tillsatt. Medlemmarna i panelen har utsetts på grundval av sin personliga sakkunskap och de företräder inte sin organisation eller intressebevakare.

Medlemmarna i vetenskapspanelen enligt vetenskapsområde:

Beteendevetenskap (inkl. psykologi)

Christina Salmivalli, professor, Åbo universitet, ordförande för vetenskapspanelen
Minna Huotilainen, professor, Helsingfors universitet

Folkhälsovetenskap

Olli Vapalahti, professor, Helsingfors universitet
Tiina Laatikainen, forskningsprofessor, Institutet för hälsa och välfärd

Socialpolitik

Heikki Hiilamo, forskningsprofessor, Institutet för hälsa och välfärd/Helsingfors universitet
Elina Pekkarinen, barnombudsman
Susan Kuivalainen, chef för forskningsavdelningen, Pensionsskyddscentralen

Utbildningspolitik

Jouni Välijärvi, professor emeritus, Jyväskylä universitet
Mirjam Kalland, professor, Helsingfors universitet

Resiliens

Ahti Salo, professor, Aalto-universitetet

Ekonomisk politik

Jyrki Niemi, forskningsprofessor, Naturresursinstitutet
Juuso Välimäki, professor, Aalto-universitetet

Miljö- och klimatvetenskap

Markku Ollikainen, professor, Helsingfors universitet

Vetenskapspanelens sammansättning kan kompletteras vid behov.

Ytterligare information:

Martti Hetemäki, statssekreterare såsom kanslichef, ordförande för beredningsgruppen, finansministeriet, tfn 0295 530 292, martti.h[email protected]
Kirsi Varhila, kanslichef, vice ordförande för beredningsgruppen, social- och hälsovårdsministeriet, tfn 0295 163 338, [email protected]
Seppo Määttä, avdelningschef, medlem i beredningsgruppens sekretariat, statsrådets kansli, tfn 0295 160 598, [email protected]