Hoppa till innehåll
Media
Valtioneuvoston kanslia framsida

Expeditionsministärens ställning och verksamhet

statsrådets kommunikationsavdelning
Utgivningsdatum 8.3.2019 16.16 | Publicerad på svenska 8.3.2019 kl. 18.15
Pressmeddelande 148/2019

Statsminister Juha Sipilä lämnade in regeringens avskedsansökan till republikens president den 8 mars. Presidenten bad Sipiläs regering att fortsätta som expeditionsministär till dess att ett nytt statsråd har utnämnts. Den avgående regeringen beviljas officiellt avsked när den nya regeringen utnämns.

Det finns inga uttryckliga bestämmelser om en expeditionsministärs ställning. Den har formellt samma behörighet som regeringen hade före sin avskedsansökan. Expeditionsministärens ställning fastställs utifrån konstitutionell tolkning och praxis.

Expeditionsministären anses kunna sköta nödvändiga, löpande rutinärenden och sådana brådskande ärenden som inte kan hänskjutas till den nya regeringen. Expeditionsministären genomför inte längre regeringsprogrammet. Den förutsätts också avstå från nya och vittsyftande politiska initiativ som påverkar den nya regeringens verksamhetsbetingelser.

Expeditionsministären får till exempel utfärda förordningar av statsrådet och fatta förvaltningsbeslut som inte förutsätter någon betydande prövning av den samhälleliga ändamålsenligheten. Av hävd anses det dock att den inte får fatta beslut om utnämningar till de högsta statliga tjänsterna.

Gränserna för expeditionsministärens behörighet ska i varje enskilt fall övervägas särskilt vid det ministerium som bereder ärendet.

Ytterligare information: Timo Lankinen, understatssekreterare, tfn 0295 160 300, och Päivi Anttikoski, statsrådets kommunikationsdirektör, tfn 040 536 4821