Hoppa till innehåll
Media
Valtioneuvoston kanslia framsida

Toppmöten i Prag på agendan i EU-ministerutskottet

statsrådets kommunikationsavdelning
Utgivningsdatum 5.10.2022 11.01 | Publicerad på svenska 5.10.2022 kl. 11.36
Pressmeddelande
Finlands flagga och EU-flaggan sida vid sida

EU-ministerutskottet sammanträdde onsdagen den 5 oktober och fastställde Finlands ståndpunkter inför toppmöten som hålls i Prag senare i veckan, det vill säga mötet i den europeiska politiska gemenskapen torsdagen den 6 oktober och Europeiska rådets informella möte fredagen den 7 oktober.

Finland anser att det är viktigt att det första mötet i den europeiska politiska gemenskapen främjar EU:s nära samarbete med europeiska partner. Detta bidrar till att stärka EU:s yttre roll och främjar EU:s värden och intressen såväl i unionens närområden som på global nivå. Utöver EU-ländernas stats- och regeringschefer har också stats- och regeringscheferna för 17 europeiska länder utanför EU bjudits in till mötet.

Finland anser att det är viktigt att den europeiska politiska gemenskapen bidrar med konkret mervärde. I samarbetet ska EU:s relationer med respektive land beaktas. Dessutom gäller det att fullt ut utnyttja de möjligheter som befintliga EU-instrument, till exempel utvidgningspolitiken, erbjuder. På mötets agenda står såväl en inledande och avslutande session som rundabordssamtal i mindre grupper med temana säkerhet och stabilitet samt ekonomi, energi och klimat. Enligt Finland är det viktigt att mötet bidrar till starkare sammanhållning när det gäller åtgärder mot Ryssland och stöd till Ukraina.

Vid Europeiska rådets informella möte diskuterar stats- och regeringscheferna Ukraina samt energifrågor och ekonomiska frågor. Finland stöder starkt Ukrainas självständighet, suveränitet och territoriella integritet. Finland anser att det är viktigt att EU fortsätter att reagera på Rysslands militära aggression mot Ukraina med kraftiga, effektiva och enhetliga åtgärder. På grund av fortsatt aggression bör EU konsekvent påföra Ryssland ytterligare sanktioner. EU:s starka politiska, finansiella, militära och humanitära stöd till Ukraina bör fortsätta och dessutom utökas.

Enligt Finland är det viktigt att man på EU-nivå snabbt reagerar på problemen på energimarknaden. Finland förhåller sig öppet till olika alternativ för att sänka energipriserna och minska osäkerheten och riskerna på marknaden. Finland betonar åtgärder med snabb inverkan på energipriserna och tillgången till energi. Finland förhåller sig positivt till idén om ett pristak på naturgas. Det är dock viktigt att noga bedöma vilka konsekvenser det förslag till pristak som kommissionen lagt fram har för tillgången och efterfrågan på gas. Finland anser att det är viktigt att krisåtgärderna inte skapar osäkerhet med tanke på investeringar i ren energi och en fungerande energimarknad. Därtill är det viktigt att se till att det finns tillräckliga incitament för att investera i utsläppsfri energi. Kommissionen bör omedelbart se över reglerna för derivatmarknaden.

Dessutom anser Finland att det är viktigt att man vid mötet diskuterar det ekonomiska läget, som för närvarande är förknippat med många osäkerhetsfaktorer.

Ytterligare information: Jari Luoto, chef för avdelningen för EU-ärenden, tfn 050 468 5949, Saara Pokki, specialmedarbetare (EU-ärenden), tfn 050 478 6363,  och Anne Sjöholm, kommunikationschef för EU-ärenden, tfn 040 537 0733, statsrådets kansli