Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna Media

Republikens president och det utrikes- och säkerhetspolitiska ministerutskottet diskuterade läget vid Persiska viken, vapenkontroll, militär rörlighet och den utrikes- och säkerhetspolitiska redogörelsen

Statsrådets kommunikationsavdelning
5.7.2019 16.02
Pressmeddelande 372

Republikens president och det utrikes- och säkerhetspolitiska ministerutskottet diskuterade läget vid Persiska viken, vapenkontroll, militär rörlighet och den utrikes- och säkerhetspolitiska redogörelsen.

Vid sitt sammanträde fredagen den 5 juli diskuterade republikens president och statsrådets utrikes- och säkerhetspolitiska ministerutskott läget i Iran och den senaste tidens utveckling kring Persiska viken vad gäller säkerheten. Finland framhåller vikten av att lindra spänningarna och undvika att läget eskalerar. Det är viktigt att genomföra kärnenergiöverenskommelsen JCPOA (Joint Comprehensive Plan of Action) och att Iran förblir engagerat i det. Finland har uttryckt sitt stöd för det särskilda betalningssystemet Instex, som Frankrike, Tyskland och Storbritannien har grundat, och bedömer sina förutsättningar att ansluta sig till systemet.

Republikens president och statsrådets utrikes- och säkerhetspolitiska ministerutskott emottog en översikt om vapenkontroll. I det skärpta internationella läget framhåller Finland vikten av att stärka det internationella avtalssystemet och av att följa befintliga avtal. Finland vädjar till Ryssland för att landet ska återgå till att följa INF-avtalet, och stöder Förenta staternas och Rysslands diskussioner om att förlänga Startavtalet.

Under mötet behandlades också aktuella frågor kring militär rörlighet. Militär rörlighet diskuteras i olika internationella forum, till exempel i Europeiska unionen, inom det nordiska försvarssamarbetet och i Norra gruppen, som består av de nordiska länderna, de baltiska länderna, Nederländerna, Storbritannien, Polen och Tyskland. Militär rörlighet anses stärka Finlands försvarsförmåga och samtidigt stödja vårt deltagande i internationellt samarbete. I diskussionen betonades bland annat den militära rörlighetens grundprincip, att staten i alla lägen har full beslutanderätt om andra staters trupper får komma in i landet. Försvarsministern ska underteckna Europeiska försvarsbyråns projektavtal om effektivare tillståndsförfaranden vid gränserna.

Under mötet behandlades också beredningen av en utrikes- och säkerhetspolitisk redogörelse i enlighet med regeringsprogrammet.

Ytterligare information: Mikko Kinnunen, avdelningschef, tfn 0295 351 820, Leena-Kaisa Mikkola, avdelningschef (Persiska viken), tfn 0295 351 247, utrikesministeriet, Helena Partanen, biträdande avdelningschef (militär rörlighet), tfn 0295 140 300, försvarsministeriet

Anna-Maja Henriksson Antti Kaikkonen Antti Rinne Li Andersson Mika Lintilä Pekka Haavisto Ville Skinnari