Hoppa till innehåll
Media
Valtioneuvoston kanslia framsida

Republikens president och statsrådets utrikes- och säkerhetspolitiska ministerutskott diskuterade situationen i Nordkorea, Förenta staterna, samarbetet mellan Finland och Sverige samt läckan om Försvarsmaktens signalunderrättelsecenter

statsrådets kommunikationsavdelning
Utgivningsdatum 19.12.2017 15.16 | Publicerad på svenska 19.12.2017 kl. 15.58
Pressmeddelande 602/2017

Republikens president och statsrådets utrikes- och säkerhetspolitiska ministerutskott diskuterade situationen i Nordkorea vid sitt möte tisdagen den 19 december. Finland har upprepade gånger fördömt Nordkoreas förehavanden som utgör ett akut hot mot internationell fred och säkerhet.

Republikens president och statsrådets utrikes- och säkerhetspolitiska ministerutskott fick också en översikt över Förenta staternas utrikespolitiska riktlinjer, i synnerhet i fråga om multilateralt samarbete inom ramen för internationella organisationer. Vid mötet behandlades också det allt intensivare samarbetet mellan Finland och Sverige på utrikes- och säkerhetspolitikens och försvarets område.

Dessutom diskuterade republikens president och statsrådets utrikes- och säkerhetspolitiska ministerutskott läckan om Försvarsmaktens signalunderrättelsecenter.

Ytterligare information: Jukka Salovaara, avdelningschef, tfn 0295 350 636, Sami Leino, enhetschef (Nordkorea), tfn 0295 351 764, Soili Kangaskorpi, enhetschef (Förenta staterna), tfn 0295 350 008, utrikesministeriet; Otto Saxén, enhetschef (försvarssamarbetet mellan Finland och Sverige), tfn 0295 140 314, försvarsministeriet