Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna
Media

Delta i medborgarrådet för hållbar utveckling

Kommissionen för hållbar utvecklingStatsrådets kommunikationsavdelning 14.1.2020 12.07 | Publicerad på svenska 15.1.2020 kl. 10.26
Pressmeddelande
Kestävän kehityksen kansalaisraadin logo

Vi söker nya deltagare i medborgarrådet för hållbar utveckling. Deltagarna i rådet tar ställning till olika aspekter av hållbar utveckling, till exempel naturens och miljöns tillstånd eller social ojämlikhet. Resultaten används i regeringens och riksdagens arbete för att främja hållbar utveckling. Medborgarrådet för hållbar utveckling genomfördes första gången 2019 och ska nu få en fortsättning.

”Medborgarrådet för hållbar utveckling var ett lyckat försök och vi fick värdefull information om medborgarnas åsikter om på vilka områden Finland bör förbättra sin verksamhet. Rådsdeltagarna önskar bland annat bättring i arbetet för att skydda naturens mångfald och för att minska antalet ungdomar utan arbete eller utbildningsplats. Rådet har nu utvecklats utifrån medlemmarnas respons. Vi har utarbetat ett kortare och lättare frågeformulär än förra året. Nu tar varje deltagare bara ställning till en del av de nationella indikatorerna”, säger Sami Pirkkala, som är ordförande för det nationella nätverket för uppföljning av hållbar utveckling.

Pirkkala tycker att det är viktigt att man också i år får en mångsidig grupp människor från olika delar av landet och i olika åldrar.

”Deltagarna behöver inte vara experter på hållbar utveckling, de får sätta sig in i frågorna som en del av frågeformuläret. Det är en annan god orsak att delta, du lär dig mer om centrala frågor som rör hållbar utveckling”, säger Pirkkala.

Hur fungerar medborgarrådet?

Medborgarrådets deltagare svarar på egen hand på ett frågeformulär om hållbar utveckling på webben. Detta pågår den 20–26 januari och intresserade ska anmäla sid senast den 19 januari. Vem som helst får delta i rådet, det tar några timmar att svara på frågorna.

Frågorna utgår från statsrådets kanslis indikatorer för hållbar utveckling, på expertanalyser och medborgardialog. Indikatorerna är indelade i tematiska grupper, utvecklade av forskare och experter.

Varför behövs medborgarrådet?

Forskare och tjänstemän utvärderar läget för hållbar utveckling utifrån forskningsdata, men de tar inte ställning till om läget är bra eller dåligt. Till stöd för olika val och beslutsfattande behövs också medborgarnas röst. Det är viktigt och intressant för beslutsfattarna att veta vad medborgarna vill att man ska satsa på.

Medborgarrådets resultat används bland annat i regeringens årsberättelse, där regeringen rapporterar till riksdagen om sitt arbete. Tjänstemännen kan också utnyttja resultaten i sitt dagliga arbete.

Medborgarrådets resultat offentliggörs den 13 februari tillsammans med institutet för hållbarhetsvetenskap vid Helsingfors universitet.

Ytterligare information: Sami Pirkkala, ordförande för det nationella nätverket för uppföljning av hållbar utveckling, tfn 0295 160 487, statsrådets kansli