Hoppa till innehåll
Media
Valtioneuvoston kanslia framsida

Dom i ett mål som gäller tolkningen av EU:s insolvensförordning

statsrådets kommunikationsavdelning
Utgivningsdatum 12.10.2015 15.16
Pressmeddelande 540/2015

Torsdagen den 15 oktober ger EU-domstolen sin dom i Helsingfors hovrätts begäran om förhandsavgörande i mål Nike European Operations Netherlands. Begäran om förhandsavgörande gäller tolkningen av unionens insolvensförordning. Hovrätten vill med sina frågor i begäran om förhandsavgörande få klarhet i hur artikel 13 gällande rättshandlingar som kan återvinnas i insolvensförordningen ska tolkas och tillämpas i nationell domstol, när det gäller återvinning av betalning till konkursbo. Frågorna gäller särskilt det hur åberopsbördan och bevisbördan fördelas mellan parterna och hur den lagstiftning som ska tillämpas fastställs.

Finlands regering framförde skriftliga anmärkningar i målet, där den gav sin egen syn på hur man borde svara på de frågor som hovrätten ställer i sin begäran om förhandsavgörande.

Domarna kan läsas på domstolens webbplats www.curia.europa.eu i regel den dag de avkunnats. Målets nummer är C-310/14.

Ytterligare information: Henriikka Leppo, lagstiftningsråd, tfn 0295 351 046, utrikesministeriet

Den svenska översättningen av pressmeddelandet publicerad 14.10.2015