Hoppa till innehåll
Media
Valtioneuvoston kanslia framsida

Forskningsprojekt föreslår att försök utnyttjas vid planering av den samhälleliga styrningen

statsrådets kommunikationsavdelning
Utgivningsdatum 17.6.2015 13.02
Pressmeddelande 322/2015

Syftet med projektet Design for Government har varit att skapa en grund för en starkare försökskultur i statsförvaltningen. Projektet har utrett hur den offentliga sektorn kan förnyas på ett människonära sätt. För att detta mål ska nås föreslås i projektets slutrapport, som offentliggörs i dag den 17 juni, bl.a. ett tvåårigt försöksprogram som är kopplat till regeringsprogrammet och där de samhälleliga målen främjas genom beteendebaserade strategier. Avsikten med programmet är att säkerställa nyttan av försök i statsförvaltningen och sammanställa lärdomarna från dem.

Enligt den modell som projektet Design for Government föreslår börjar man med en övergripande kartläggning av pågående försök och lösningar hos olika samhällsaktörer, såsom organisationer, kommuner och företag. Den föreslagna verksamhetsmodellen ska kopplas till regeringsprogrammet för statminister Sipiläs regering. Genomförandet av målen i regeringsprogrammet ska underbyggas genom att man bedömer vilka effekter styrningen har på beteendet.

“Den verksamhetsmodell som vi har utvecklat utnyttjar försök, beteendevetenskapliga metoder och designtänkande. Syftet är att man i lagstiftningen och i den övriga förvaltningen bättre än hittills ska kunna förutse hur styrningen påverkar människors faktiska vardag, säger forskaren Juha Leppänen från Demos Helsinki.

Enligt Leppänen kommer ett systematiskt utnyttjande av försök att bidra till bättre och mer människonära beslut.

I projektets slutrapport föreslås att det vid statsrådets kansli ska placeras en försöksfaciliteringsfunktion med uppgift att bl.a. stödja olika aktörer, särskilt ministerierna, i deras försöksverksamhet samt samla och dokumentera information som redan existerar och sådan information som fås genom försöksverksamhet och göra den tillgänglig.

Projektet Design for Government är ett led i genomförandet av statsrådets utrednings- och forskningsplan för 2014. Tankesmedjan Demos Helsinki har ansvarat för projektet tillsammans med forskningssmedjan Avanto Helsinki och Aalto-universitetet.

Slutrapporten "Design for Government -kokeiluilla ihmislähtöistä ohjausta" (på finska)

Mer information om statsrådets utrednings- och forskningsverksamhet

Ytterligare information: Juha Leppänen, forskare, Demos Helsinki, tfn 040 700 6585, och Kaisa Lähteenmäki-Smith, vetenskaplig expert, statsrådets kansli, tfn 0295 160 166