Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna Media
Valtioneuvoston kanslia framsida

Statsrådets utrednings- och forskningsverksamhet
Undersökning: Invandrarnas utbildnings- och sysselsättningsvägar behöver bli flexiblare

Arbets- och näringsministerietStatsrådets utrednings- och forskningsverksamhet
10.5.2021 12.58
Pressmeddelande 301/2021

Invandrarnas utbildnings- och sysselsättningsvägar måste bättre beakta de olika kundgruppernas behov, stärka kundernas aktörskap och kartlägga deras kunnande mer systematiskt, konstaterar en undersökning gjord av Stiftelsen för Rehabilitering, Demos Helsinki, Helsingfors universitet, Oxford Research och Migrationsinstitutet.

Målet med projektet kring invandrarnas utbildnings- och sysselsättningsvägar var att producera information för utvecklingen så att sysselsättningsgraden bland invandrare kan höjas och deras delaktighet i samhället förbättras.

”Vi närmade oss ämnet ur många olika perspektiv och resultaten bygger synpunkter från såväl experter och yrkespersoner som arbetar med invandrarfrågor som invandrare själva”, säger direktör Riikka Shemeikka från Stiftelsen för rehabilitering, ansvarig forskare i den av statsrådet beställda undersökningen.

Stora regionala skillnader

Undersökningen visade att det finns många utmaningar i samband med invandrarnas utbildning och sysselsättning. Det är svårt att få en heltäckande bild av individens kunnande, och informationen om kunnandet och hur det förvärvats överförs inte smidigt från ett utbildningsstadium till nästa. Integrationsutbildningen genomförs inte på ändamålsenligt sätt för alla kundgrupper och de regionala skillnaderna i utbudet på integrationstjänster är stora. Det kan i synnerhet vara svårt att hitta lämplig språkundervisning i den egna regionen.

 Även kundernas behov behöver beaktas bättre i planeringen av tjänsterna. Kunnandet i invandringsfrågor varierar inom organisationerna och arbets- och näringstjänsterna räcker inte alltid till för att stödja invandrarna på vägen till sysselsättning. Dessutom är tröskeln för att anställa invandrare fortfarande hög för många arbetsgivare.

Viktigt att höra kunderna och stödja arbetsgivarna

Enligt politikrekommendationerna på basis av undersökningen kan utbildningen och sysselsättningen av invandrare förbättras genom att

  • systematisera kartläggningen av kunnandet och göra den mer täckande,
  • skapa ett enhetligt informationssystem för att tjäna informationsutbytet mellan aktörerna,
  • göra integrationsutbildningen mer flexibel så att den bättre svarar på varierande behov,
  • beakta olika kundgruppers behov mer medvetet i utvecklingen av tjänster och förbättra aktörernas helhetsbild av tjänsterna,
  • upprätthålla samarbetsforum och en regional lägesbild av utbud och efterfrågan på tjänster,
  • utnyttja kundrespons effektivare och stärka kundernas aktörskap som användare och utvecklare av tjänsterna,
  • organisera arbets- och näringstjänsterna så att de bättre tjänar invandrare,
  • uppmuntra och stödja arbetsgivarna till att sysselsätta invandrare.

Publikationen ingår i genomförandet av statsrådets utrednings- och forskningsplan 2019.

Mer information: direktör Riikka Shemeikka, Stiftelsen för Rehabilitering, tfn 044 7813102, riikka.shemeikka(at)kuntoutussaatio.fi

Inom statsrådets gemensamma utrednings- och forskningsverksamhet (VN TEAS) tar man fram information till stöd för beslutsfattandet, den kunskapsbaserade ledningen och verksamheten. Utrednings- och forskningsverksamheten styrs av en utrednings- och forskningsplan som statsrådet årligen fastställer. De som producerar informationen ansvarar för innehållet i rapporterna i publikationsserien för utrednings- och forskningsverksamheten. Innehållet återspeglar inte nödvändigtvis statsrådets ståndpunkt.