Hoppa till innehåll
Media
Valtioneuvoston kanslia framsida

Utsikter för EU:s utvidgning och starkt engagemang för stödet till Ukraina på agendan för minister Adlercreutz besök i Tallinn

statsrådets kommunikationsavdelning
Utgivningsdatum 30.10.2023 19.54
Pressmeddelande
Ministrar Anders Adlercreutz och Margus Tsahknan står framför Finlands och Estlands flaggor
Foto: MFA, Estonia

Europa- och ägarstyrningsminister Anders Adlercreutz besökte Tallinn måndagen den 30 oktober på inbjudan av Estlands utrikesminister Margus Tsahkna. Ministrarna diskuterade bland annat EU:s framtida utvidgning, utvecklandet av EU:s resiliens och beredskap samt beredningen av EU:s kommande strategiska agenda för 2024–2029.

Europeiska kommissionen utvärderar EU-kandidatländernas framsteg i sitt årliga utvidgningspaket. Årets paket publiceras i början av november.

”Utvidgningen är i allt högre grad en strategisk investering i säkerhet, stabilitet och fred i hela Europa. Samtidigt är det allt viktigare att länderna förbinder sig till EU:s värden och till riktlinjerna för den gemensamma utrikes- och säkerhetspolitiken. Finland stöder utvidgningsländerna i de reformer som krävs för att de ska kunna bli EU-medlemmar”, säger minister Adlercreutz.

Ministrarna Adlercreutz och Tsahkna diskuterade de skador på gasledningen Balticconnector och på datakablar som upptäckts i Östersjön och som utreds för närvarande. Myndigheterna i Finland, Estland och Sverige fortsätter att utreda händelserna i nära samarbete och med stöd från EU och Nato. Ministrarna diskuterade också möjligheten att ur EU-medel ersätta ifrågavarande skador på EU:s kritiska infrastruktur.

Därtill diskuterade ministrarna Adlercreutz och Tsahkna läget i fråga om Rysslands anfallskrig mot Ukraina och sätt att stärka EU:s stöd till Ukraina. Avsikten är att stärka det övergripande långsiktiga stödet till Ukraina bland annat med finansiering från den europeiska fredsfaciliteten (European Peace Facility, EPF) och EU:s fleråriga budgetram (Multiannual Financial Framework, MFF).

”Det internationella samfundet har en moralisk och rättslig skyldighet att stödja Ukraina i dess frihetskamp mot Rysslands olagliga anfallskrig. Vi fortsätter vårt outtröttliga arbete för denna skyldighet. Målet ska vara att kriget så snart som möjligt upphör och en rättvis och hållbar fred uppnås”, säger minister Adlercreutz.

Ytterligare information: Andreas Elfving, specialmedarbetare, tfn 050 310 0274, och Satu Keskinen, understatssekreterare för EU-ärenden, tfn 0295 160 302, statsrådets kansli