Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna Media

Statsrådets utrednings- och forskningsverksamhet
Utvärdering: Uppenbara utvecklingsbehov i statsförvaltningens resultatstyrningsmodell

FinansministerietStatsrådets utrednings- och forskningsverksamhet
11.5.2021 8.51
Pressmeddelande 303/2021

Nuläget och utvecklingsbehoven i statsförvaltningens resultatstyrningsmodell har analyserats i en utvärdering som publicerades den 11 maj. Resultatstyrningen har under de senaste åren genomgått en klar utveckling, som visserligen i hög grad varierar mellan de olika förvaltningsområdena. Resultatstyrningen har inom många förvaltningsområden utvecklats i en mer strategisk riktning samtidigt som dialogen mellan ministeriet och det styrda ämbetsverket har förbättrats. Trots den positiva utvecklingen finns det fortfarande många utvecklingsbehov inom resultatstyrningen.

I utvärderingen konkluderas det att statsförvaltningens verksamhetsmiljö har blivit alltmer komplex, vilket förutsätter en mer sektorsövergripande och långsiktig infallsvinkel inom resultatstyrningen. Även förhållandet till den politiska styrningen och budgetstyrningen är oklart. Det finns också behov av enhetligare förfaranden mellan förvaltningsområdena.

De utvecklingsobjekt för resultatstyrningsmodellen som identifierats i utvärderingen är enhetligare förfaranden, en tydligare referensram och nya sätt att mäta verkningsfullheten i samhället. Dessutom bör informationshanteringen för resultatstyrningen och de elektroniska systemen utvecklas kraftigt.

I utvärderingen rekommenderas följande åtgärder för att utveckla resultatstyrningsmodellen:

  • dialogen och det ömsesidiga lärandet bör stärkas
  • styrningen av verkningsfullheten bör utvecklas i en mer sektorsövergripande och fenomenbaserad riktning
  • begreppsapparaten för effektiviteten bör uppdateras i synnerhet med tanke på verkningsfullheten
  • försök med incitamentsmekanismer samt kund- och medborgarperspektiv bör genomföras
  • kopplingen mellan resultatstyrningen och budgetstyrningen bör förtydligas
  • prognostiseringen och analyseringen av verksamhetsmiljön bör stärkas som en del av resultatstyrningsprocessen
  • informationshanteringen och de elektroniska systemen bör utvecklas.

För projektet, som ingått i statsrådets utrednings- och forskningsverksamhet, svarade 4FRONT Oy, Frisky & Anjoy och Tammerfors universitet.

Närmare information:

verkställande direktör Vesa Salminen, 4FRONT Oy, tfn 040 1252 370, [email protected] samt 
konsultativ tjänsteman Mikko Saarinen, finansministeriet, tfn 02955 30047, [email protected]

Inom statsrådets gemensamma utrednings- och forskningsverksamhet (VN TEAS) tar man fram information till stöd för beslutsfattandet, den kunskapsbaserade ledningen och verksamheten. Utrednings- och forskningsverksamheten styrs av en utrednings- och forskningsplan som statsrådet årligen fastställer. De som producerar informationen ansvarar för innehållet i rapporterna i publikationsserien för utrednings- och forskningsverksamheten. Innehållet återspeglar inte nödvändigtvis statsrådets ståndpunkt.