Hoppa till innehåll
Media
Valtioneuvoston kanslia framsida

Statsminister Juha Sipilä
Den nya regeringens besök hos Republikens President 29.5.2015

statsrådets kommunikationsavdelning
Utgivningsdatum 29.5.2015 11.44
Tal

(med reservation för ändringar)

Herr Republikens President
Ärade Republikens President

Riksdagens inbördes styrkeförhållanden förändrades väsentligt vid valet i april. Centern blev riksdagens största grupp och regeringsförhandlingarna inleddes under ledning av den största gruppen. Valresultatet avgjorde till denna del delvis hur regeringen skulle se ut, enligt vad som blivit statlig praxis.

Genast i början av förhandlingarna uteslöts en sådan sammansättning som skulle ha inkluderat de två största partierna i den förra regeringen skulle ha ingått. Till slut stannade vi för ett samarbete mellan de tre största grupperna i riksdagen. Den nya regeringen har alltså ett starkt mandat från väljarna.

Den nya regeringslösningen är såtillvida historisk att Sannfinländarna nu för första gången bär regeringsansvar.

De tre partierna hittade mycket snabbt en gemensam syn på vad Finland behöver nu.

Herr Republikens President,

Regeringsförhandlingarnas anda kan sammanfattas i de ord som står ingraverade vid J.K. Paasikivis staty vid Mannerheimvägen: "Att erkänna fakta är början till all visdom." Vi tog fakta i Finlands ekonomi som utgångspunkt för regeringsprogrammet, i stället för att prioritera våra egna önskemål. Alla partier har tidigare gjort sig skyldiga till att bygga upp regeringsprogrammet på önskemål snarare än på fakta.

Det är dåliga tider för Finland. Arbetslösheten är hög och den ekonomiska tillväxten har dalat. Exporten drar inte, eftersom vår konkurrenskraft har försämrats med 10-15 procent jämfört med våra viktigaste konkurrentländer. Vi har förlorat vår smidighet till följd av all samhällsstyrning och  reglering.

Regeringsförhandlingsprocessen kan liknas vid ett brobygge. Vi ville bygga en bro över de svårigheter som väntar oss, så att vi kan vara en hel nation. Vårt mål är att Finland 2025 ska vara ett nytänkande och tryggt land där vi har omsorg om varandra, och där alla kan känna sig viktiga. Ett samhälle där det råder ömsesidigt förtroende.

Vi gjorde först en grundlig utredning genom att skapa en gemensam lägesbild.  Därefter beslutade vi om ekonomins grundpelare, som programmet vilar på. Pelarna måste slås ner djupt för att bron ska hålla. Därför beslutade vi tillsammans om besparingar på fyra miljarder euro i den offentliga ekonomin under denna valperiod. Dessutom beslutade vi om omfattande strukturreformer för att överbrygga hållbarhetsgapet på tio miljarder euro. Vi genom pensionsreformen och social- och hälsovårdsreformen, vi ser över kommunernas verksamhet och uppgifter. Vi avvecklar onödig reglering och byråkrati. Vi uppmuntrar till arbete och företagande.

Ensamma klarar vi dock inte av detta. Regeringen kallar alla intressegrupper och medborgare till att ingå ett samhällsfördrag, som ska åtgärda Finlands konkurrenskraft. På så sätt kan vi undvika de hårdaste nedskärningarna och genom skattelättnader komma in på en väg av tillväxt.

Vi måste också erkänna det faktum att de besparingar i den offentliga ekonomin som vi nu beslutat om kommer att drabba många befolkningsgrupper, även om vi försökte fatta så rättvisa beslut som möjligt. Det är också ett faktum att nedskärningarna inte drabbar medborgare med en trygg arbetsplats lika hårt. Jag vädjar till oss medborgare som har det bra ställt att vi ska delta med budskap om måttfullhet och genom att arbeta lite hårdare för vår välfärd. 

Vi erkänner fakta också i utrikes- och säkerhetspolitiken, som er vördade företrädare J. K. Paasikivis ord gällde. Framför allt till följd av krisen i Ukraina har säkerhetsläget i Europa och Östersjöregionen försämrats. Vi svarar på denna utveckling genom att bedriva en aktiv utrikespolitik, genom att stärka vårt lands försvarsförmåga och inre säkerhet och genom att intensifiera det internationella säkerhets- och försvarspolitiska samarbetet. Europeiska unionen är för oss också en viktig säkerhetsgemenskap.

Enligt grundlagen leds Finlands utrikespolitik av republikens president i samverkan med statsrådet. I det nuvarande internationella läget är det ännu viktigare att den samverkan som grundlagen avser fungerar utan störning. Den nya regeringen förbinder sig till detta. Vi förbinder oss också att stärka den nationella enigheten om de grundläggande riktlinjerna för utrikes- och säkerhetspolitiken.

Arvoisa Tasavallan Presidentti
Ärade Republikens President

På den tillträdande regeringens vägnar tackar jag Er för Er hälsning och det stöd Ni utlovat. Jag ber Er ta emot regeringens hälsning och försäkran om dess högaktning.

Nyt työnsä aloittavan hallituksen puolesta kiitän Teitä tervehdyksestänne ja lupaamastanne tuesta. Vastaanottakaa hallituksen tervehdys ja kunnioituksen vakuutus.

Juha Sipilä